Uspješno održan sastanak sa ministricom Srebrenkom Golić i suradnicima

Sa ministricom Srebrenkom Golić i suradnicima iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske razgovarali smo o početku aktivnosti u Republici Srpskoj u okviru NEST projekta. U okviru projekta bit će pružena tehnička i stručna podrška nadležnom ministarstvu u cilju poboljšanja pravnog okvira u oblasti zaštite životne sredine. To će rezultirati većim stepenom usklađenosti propisa sa Direktivama EU i ojačanim institucionalnim kapacitetima za provedbu istih.