U Sarajevu održan sastanak interesnih strana u okviru PRTR projekta

Sastanak instersnih strana u okviru projekta „Poboljšanje registara ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija (PRTR) u zemljama zapadnog Balkana i Republici Moldaviji” koji finansira Savezno ministarstvo za okoliš, zaštitu prirode, nuklearnu sigurnost i zaštitu potrošača Njemačke održan je 15.09.2022. godine u Sarajevu.

 

Sastanak je imao za cilj:

  • Predstaviti Izvještaj o trenutnom stanju u kom je dat pregled zakonskih, institucionalnih, tehničkih kapaciteta i potreba za jačanjem kapaciteta za razvoj Registra ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija (PRTR) u BiH na svim nivoima vlasti,
  • Identificirati trenutne poteškoće i dobiti prepuruke od strane operatera i nevladinih organizacija u ovom procesu;
  • Prodiskutovati preporuke i dogovoriti sljedeće korake u vezi s razvojem PRTR-a, s insitucijama i ključnim interesnim stranama.

 

U svom uvodnom obraćanju gdin. Stjepan Matić, pomoćnik federalne ministrice okoliša i turizma istakao je da je ovaj projekat veoma važan za FBiH. “Zakonski okvir u FBIH se nije mijenjao dug niz godina. Sa REC-om radimo na veoma važnom NEST projektu koji finansira Švedska kroz koji se pruža tehnička pomoć ministarstvu za izmjenu zakonske regulative. Načinili smo velike napore u podizanju transparentnosti u radu, jer smo duboko uvjereni da je potpuna transparentnost podataka prilikom dobijanja svih dozvola najveći korak u uređenju oblasti zaštite okoliša. Izgradnjom IT rješenja za PRTR Registar značajno će se doprinjeti jačanju kapaciteta ovog ministarstva u pogledu izvještavanja u suradnje sa NVO sektorom. Stoga dugujemo neizmjernu zahvalnost njemačkoj agenciji za okoliš za finansiranje ovog važnog projekta” istako je gospodin. Matić.

 

Ovaj događaj je bio izuzetno važan sa aspekta diskusije sa ključnim interesnim stranama od kojih smo dobili preporuke za dalje aktivnosti u realizaciji projekta.

 

16.09.2022. godine