Trening za operatere sistema PRTR izvještavanja

U okviru projekta „Poboljšanje registara ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija (PRTR) u zemljama zapadnog Balkana i Republici Moldaviji” koji finansira Njemačka agencija za zaštitu okoliša u Sarajevu je 6-7 Februara organiziran Trening za operatere sistema PRTR izvještavanja na temu “Poboljšanje PRTR izvještavanja za smanjenje emisija: Povećanje kapaciteta operatera i razmjena iskustava o E-PRTR izvještavanju”.
Trening je organiziran od strane REC BiH u partnerstvu sa Participatio LTD za operatere sistema izvještavanja i imalo je za cilj:
• pomoći operaterima u ispunjavanju obveza izvještavanja o PRTR-u u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, UNECE Protokolom o registrima ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija (PRTR) i Uredbom Europske unije o E-PRTR-u te integriranom izvještavanju E-PRTR-a i LCP-a.
• demonstrirati operaterima korištenje softvera za PRTR izvještavanje PRTR i korake postupka izvještavanja, kao i identificirati poteškoće i rješavati ih;
• pružiti pomoć i primjere za metode izvještavanja za mjerenje, izračunavanje ili procjenu emisija i ispuštanja u zrak, vodu, otpadne vode i transfere otpada, za validaciju i kontrolu kvalitete izvještavanja koja pokrivaju odabrane sektore;
• identificirati i diskutovati moguće poteškoće praktičnog procesa izvještavanja od strane operatera, pomoći u njihovom prevladavanju, pružiti primjere dobre prakse, kako bi se osigurala dobra kvaliteta izvještavanja.
Trening je poslužio kao platforma za demonstraciju idejnog IT rješenja PRTR registra koji će operativno biti u funkciji do kraja Marta 2024. godine. Tokom sastanka diskutovano je o brojnim pitanjima, trenutnom stanju a predstavljena su iskustva iz Republike Srbije. Trening je završen sa jedinstvenim stavovom i nadom da će ovaj registar biti dugoročno u funkcji obzirom na prethodne pokušaje koji su uglavnom završavali prekidom rada sistema. TREĆA SREĆA!