TRANSFER “Poboljšanje registara ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija (PRTR) u zemljama zapadnog Balkana i Republici Moldaviji”

REC kao partnerska oprganizacija učestvuje u realizaciji projekta “Poboljšanje registara ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija (PRTR) u zemljama zapadnog Balkana i Republici Moldaviji” koji finansijski podržava Savezno ministarstvo za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost Njemačke i Njemačka savezna agenciji za okoliš, u okviru Programa savjetodavne pomoći (AAP) za zaštitu okoliša u zemljama srednje i istočne Evrope , Kavkaza i Srednje Azije.

 

Opći cilj projekta: podržati zemlje zapadnog Balkana i Moldaviju u razvoju ili nadogradnji njihovih postojećih PRTR sistema i omogućiti relevantnim tijelima, operaterima i organizacijama civilnog društva podršku u provedbi integritranog izvještavanja prema E-PRTR-a i LCP-a, za izvještavanje prema Registru EU-a o industrijskim postrojenjima i pripremu za provedbu Direktive 2010/75 / EU o industrijskim emisijama (IED) te PRTR protokola s ciljem postizanja boljeg informiranja u procesima donošenja odluka i održivosti.

 

Specifični ciljevi projekta:

 • Procijeniti trenutni status i poteškoće PRTR-a u BiH, razviti i diskutivati prijedlog za uspostavljanje / poboljšanje PRTR-a.
 • Razviti prijedlog za uspostavljanje / poboljšanje PRTR-a.
 • Pružiti tehničku podršku za uspostavljanje mrežnog alata za izvještavanje, baze podataka i web stranice na svim nivoima vlasti u BiH.
 • Jačati svijest o prednostima online izvještavanja i izgraditi kapacitete operatora u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko o korištenju online sistema izvještavanja i pripremi izvještaja o PRTR-u.
 • Povećati transparentnost u procesima donošenja odluka o PRTR organiziranjem događaja za ključne interesne strane.
 • Izgraditi kapacitete OCD-a kako bi im omogućili da shvate čemu služi PRTR, kako koristiti podatke PRTR-a i budućeg integriranog izvještavanja prema E-PRTR-u i LCP-u.
 • Izgraditi kapacitete nadležnih institucija, operatora i OCD-a da se pripreme za provedbu IED-a, i integriranog izvještavanja prema E-PRTR i LCP te izvještavanja prema Registru EU o industrijskim postrojenjima.
 • Razmjena informacija i iskustva sa zemljama u regionu.

 

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti su podijeljene u pet komponenti i obuhvataju:

 • KOMPONENTA 1 – PROCJENA TRENUTNOG STANJA
 • KOMPONENTA 2 – PODRŠKA INSTITUCIJAMA U CILJU RATIFIKACIJE PRTR PROTOKOLA
 • KOMPONENTA 3 – USPOSTAVLJANJE MREŽNOG ALATA ZA PRTR IZVJEŠTAVANJE KOMPONENTA  4 – JAČANJE KAPACITETA NADLEŽNIH INSTITUCIJA, OPERATERA I OCD-A
 • KOMPONENTA 5 – UMREŽAVANJE I SARADNJA

 

Rezultati projekta:

 • Pripremljen je Izvještaj o procjeni potreba koji uključuje pravnu, tehničku i institucionalnu procjenu i prijedlog za razvoj PRTR-a uključujući mogućnost integriranog izvještavanja E-PRTR i LCP-a i izvještavanja u Registar EU o industrijskim emisijama.
 • Usvojeni novi provedbeni propisi – Pravilnik za PRTR u FBiH, RS i BD
 • Uspostavljen PRTR online alat za izvještavanje i javno dostupne web stranice na svim nivoima vlasti u BiH.
 • Pripremljen je online korisnički vodič za korisnike u BiH s ciljem uključivanja mogućnosti E-PRTR i LCP integriranog izvještavanja i izvještavanja prema EU registru o industrijskim emisijama.
 • Pripremnjena praktična metodološka uputstva na lokalnom jeziku za operatore u prioritetnim sektorima.

 

Trajanje projekta: 24 mjeseca (Maj 2021 – Maj 2023)

Ukupna vrijednost projekta:  299.997 EUR

Nositelj projekta: Participatio Ltd. Mađarska

Partneri na projektu: REC – Resursni centar za okoliš

Izvor finansiranja: Savezno ministarstvo za okoliš, zaštitu prirode, nuklearnu sigurnost i zaštitu potrošača Njemačke i Njemačka savezna agenciji za okoliš