SVAP – Brza procjena vodnih slivova na Zapadnom Balkanu

REC BIH kao vodeća organizacija učestvuje u realizaciji projekta “SVAP – brza procjena vodnih slivova na Zapadnom Balkanu” koji finansijski podržava Američka agencija za šumarstvo / Odjel za poljoprivredu (U.S. FOREST SERVICE i USDA). Projekat se implementira u suradnji sa REC uredima u Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji.

Opći cilj projekta: pružiti podršku lokalnim zajednicama u procesima upravljanja prekograničnim slivovima na lokalnom nivou kroz standardizaciju i primjenu instrumenta promatranja i procjene SVAP-a te kroz zagovaranje i aktivno djelovanje zajednice.

Specifični ciljevi projekta:

  • Izgraditi kapacitete ključnih interesnih strana na loklanom za brzu procjenu vodnih slivova kroz promjenu SVAP metodologije.
  • Umrežavanje među interesnim stranama na regionalnom nivou i povećanje suradnje s lokalnim upravljačkim tijelima/tijelima riječnih slivova.
  • Povećati transparentnost u procesima donošenja odluka organiziranjem događaja za ključne interesne strane.
  • Razviti scenarije prilagođavanja klimatskim promjenama i povećanom pritisku turizma na temelju potreba i prijedloga zajednice.

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti su podijeljene u dva radna paketa i obuhvataju aktivnosti koje će se realizirati na lokalnom i regionalnom nivou:

  • RADNI PAKET 1 –Izgradnja kapaciteta za primjenu alata koji omogućuju procjenu uslova sliva rijeke i njihovih implikacija na okoliš.
  • RADNI PAKET 2 – Podrška lokalnim zajednicama u obliku malih bespovratnih sredstava/grantova za primjenu SVAP metodologije za ocjenu stanja riječnih tokova i parametara sliva.

Rezultati projekta:

  • Razvijen scenariji prilagođavanja klimatskim promjenama i povećanom pritisku turizma na temelju potreba i prijedloga zajednice
  • Izrađen dokument „Position paper“ na temelju prijedloga lokalnih zajednica kako bi se utjecalo na donošenje odluka na loklanom nivou (gradska/općinskavijeća) o rješavanju pitanja otpornosti zajednica na klimatske promjene i povećanog pritiska turizma na vodne resurse.
  • Pružena podrška loklanim zajednicama u regionu kroz dodjelu grant sredstava za realizaciju malih inicijativa koje imaju za cilj pomoći lokalnim zajednicama u aktivnostima prilagođavanja na klimatske promjene.
  • Uspostavljen i u primjeni SVAP Alat/Protokol u lokalnim zajednicama.

Trajanje projekta: 24 mjeseca (Januar 2023 – Decembar 2024)

Ukupna vrijednost projekta:  174.775 USD

Nositelj projekta: REC BiH – Resursni centar za okoliš

Partneri na projektu: REC uredi u Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji

Izvor finansiranja: Američka agencija za šumarstvo / Odjel za poljoprivredu (U.S. FOREST SERVICE i USDA)