REC u posjeti Općini Ilidža

U okviru projekta izrade Plana upravljanja otpadom za zaštićena područja kojima upravlja KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo, a koji finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH organiziran je sastanak sa načelnikom Općine Ilidža.

Zahvaljujemo se načelniku Općine Ilidža Nerminu Muzuru i direktoru KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo gospodinu Asadu Jeleškoviću na konstruktivnom sastanku. Zajedničko opredjeljenje svih je kreirati i realizirati zajedničke aktivnosti koje će doprinijeti boljem okolišu i ambijentu na području Vrela Bosne uključujući rješavanje problema sa pojedinim kategorijama otpada koji će biti definirani Planom upravljanja otpadom za zaštićena područja Kantona Sarajevo i aktivnostima na čišćenju i uređenju Vrela Bosne.