Razvoj i unapređenje posjetiteljske infrastrukture i održivog upravaljanja Parkom prirode Blidinje

REC BIH kao partnerska organizacija učestvuje u realizaciji projekta “Razvoj i unapređenje infrastrukture u cilju poboljšanja posjetiteljskog kapaciteta i održivog upravaljanja Parkom prirode Blidinje “ koji je finansiran od strane Federalnog ministaratva okoliša i turizma.

Opći cilj projekta: unaprijediti upravljanje Parkom prirode Blidinje na principima održivog korištenja prirodne baštine s ciljem društveno–gospodarskog razvoja lokalne zajednice.

Specifični ciljevi projekta:

 • Razvoj posjetiteljske infrastrukture i atraktivnih turističkih sadržaja
 • Popularizacija parka kao nezaobilaznog mjesta posjete u BiH
 • Povećati broj posjeta zaštićenom području
 • Podići razinu znanja posjetitelja o važnosti prirodne baštine PP Blidinje i ojačati kapacitete radi što kvalitetnijeg upravljanja posjetiteljima
 • Izrada marketing plana Parka prirode Blidinje, kojim će se osmisliti proizvodi, doživljaji i događanja, odnosno cjelokupna turističku ponuda Parka u svrhu promicanja kulturno-povijesne i gospodarske važnosti samog Parka.

Aktivnosti projekta:

Projektne aktivnosti podijeljene su u tri faze:

 • INFRASTRUKTURNE AKTIVNOSTI – aktivnosti koje obuhvataju nabavku opreme i infrastrukturne radove za razvoj posjetiteljske infrastrukture i atraktivnih turističkih sadržaja.
 • IZRADA MARKETING PLANA – kojim će se osmisliti proizvodi, doživljaji i događanja, odnosno cjelokupna turističku ponuda Parka u svrhu promicanja kulturno-povijesne i gospodarske važnosti samog Parka.
 • PROMOTIVNE AKTIVNOSTI – koje će obuhvatiti aktivnosti izrade web stranice i društvenih mreža JP Park prirode Blidinje i štampanje kataloga Blidnjska priča u cilju popularizacije parka kao nezaobilaznog mjesta posjete u BiH.

Rezultati projekta:

 • Poboljšana javna turistička infrastruktura i stvoreni potrebni infrastrukturni preduvjeti za razvoj turizma i održivo upravljanje Parkom prirode Blidinje
 • Razvijen  sustav održivog planiranja i upravljanja kulturnim i povijesnim resursima
 • Povećan broj evidentiranih posjeta zaštićenom području
 • Ekonomski valorizirana kulturna, povijesna i tradicijska baština u održivom smislu za poboljšanje turističke ponude kroz marketing plan
 • Izrađen Marketing plan
 • Poboljšani kapaciteti i konkurentnost dionika turističkog sektora
 • Prezentirana i promovirana kulturno turistička ponuda u cilju stvaranja prepoznatljive turističke destinacije

Trajanje projekta: 12 mjeseci (Novembar 2022 – Novembar 2023)

Ukupna vrijednost projekta:  70.500 BAM

Nositelj projekta: Javno poduzeće “Park prirode Blidinje”

Partneri na projektu: REC BiH – Resursni centar za okoliš

Izvor finansiranja: Federalno ministarstvo okoliša i turizma