Radite sa nama

REC otvara mjesta za predane profesionalce s iskustvom u područjima zaštite okoliša u skladu sa odobrenim projektima. Kao organizacija nudimo izazovno multikulturalno radno okruženje i priliku za sudjelovanje u lokalnim, regionalnim i međunarodnim projektima. 

REC se zalaže za osiguravanje jednakih mogućnosti zapošljavanja za sve, bez obzira na spol, nacionalnost, rasu, boju kože, etničku pripadnost, bračni status, političku opredijeljenost, vjersku pripadnost, seksualnu orijentaciju, dob, invaliditet, profesionalnu pripadnost.

Tijekom procesa zapošljavanja REC obrađuje lične podatke kandidata i čuva ih kao strogu poslovnu tajnu.

Ukoliko ste zainteresirani za rad u našoj organizaciji pošaljite motivaciono pismo i Vaš CV na email adresu info@rec.org.ba

Ukoliko se otvori pozicija koja odgovara Vašem profilu bit ćemo slobodni da Vas kontaktiramo.