Rad s civilnim društvom na promovisanju održive energije: održivo korištenje električne energije i integrirana tržišta.

Energetski sektor u mnogim zemljama zapadnog Balkana suočava se s izazovima zbog godina nedovoljnog ulaganja i sporog napretka u provedbi reformi što rezultira visokim intenzitetom ugljika, niskom energetskom efikasnošću i visokom razinom gubitaka energije. Zemlje zapadnog Balkana poduzimaju korake kako bi pomogle razvoju regionalnog integriranog tržišta električne energije na temelju svojih obveza prema Ugovoru o energetskoj zajednici.Nadalje, Memorandum o razumijevanju koji su potpisale šest zemalja Zapadnog Balkana (WB6) 2016. godine, ističe njihovu predanost sveobuhvatnoj integraciji regionalnog tržišta električne energije i poboljšanju sigurnosti snabdijevanja u ovim zemljama. Osim toga, zemlje WB6 potpisale su Povelju o održivosti (Pariz, Juli 2016.) kako bi nastavile s tranzicijom prema niskougljičnom i održivom energetskom sektoru, gdje je jedno od prioritetnih područja poboljšanje upravljanja energetskom efikasnošću. Obveze moraju biti popraćene odgovarajućim planovima provedbe na nacionalnoj razini kako bi se sektor električne energije uskladio s direktivama Europske unije (EU) i unaprijedio program povezivanja.

 

Opći cilj projekta je povećati svijest javnosti o prednostima i funkcioniranju tehnologije pametnog mjerenja te promovisati prakse održive energije.

 

Specifični ciljevi projekta:

  • Jačati kapacitete OCD-a u BiH i regiji u njihovom aktivnom sudjelovanju u postizanju općih ciljeva projekta, odnosno podizanju svijesti javnosti o prednostima i funkcioniranju tehnologije pametnog mjerenja, promovisanju održivih energetskih praksi, učinkovitom korištenju energetike te daljnji razvoj i integraciju obnovljivih izvora energije.
  • Jačati kapacitete OCD-a u regiji prenosom vještina (tehničko znanje, komunikacije i zagovaranja politika) u sektor civilnog društva kako bi se omogućilo organizacijama civilnog društva da efikasno dopru do ciljanih skupina građana kako bi podigle svijest, promovisali promjene ponašanja u smislu racionalne potrošnje električne energije, te provoditi zagovaranje za efikasniji razvoj i provedbu relevantne zakonske regulative.

Aktivnosti projekta:

  • Program jačanja kapaciteta OCD-a u Bosni i Hercegovini i tri zemlje Zapadnog Balkana
  • Programi i aktivnosti podizanja svijesti i zagovaranja u Bosni i Hercegovini i tri zemlje Zapadnog Balkana
  • Izrada “Policy Paper” u Bosni i Hercegovini i tri zemlje Zapadnog Balkana
  • Dodjela grantova OCD-ima za provedbu kampanja i radionica za podizanje svijesti i zagovaranje u Bosni i Hercegovini i tri zemlje Zapadnog Balkana

Rezultati projekta:

Povećani kapaciteti civilnog društva i svijesti javnosti o ekološkim, društvenim i ekonomskim prednostima održive prakse pametnih mjerenja potrošnje električne energije i te posljedičnim poboljšanjima elektroenergetskih sistema.

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci (Januar 2018-Januar 2021)

Ukupna vrijednost projekta: 247.000,00 EUR

Nositelj projekta: REC – Resursni centar za okoliš

Izvor finansiranja: EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj