ZELENA EKONOMIJA I KLIMATSKE PROMJENE

Prije nekoliko godina ekonomija je ovisila o korištenju prirodnih resursa, ali danas postoji ‘kriza resursa’, s prijetnjom nestašica i rasta cijena. Stvaranje modela utemeljenog na zelenoj ekonomiji vrlo je važno jer treba omogućiti ekonomski rast bez štete po okoliš. Za postizanje takvog ekonomskog modela potrebno je bolje upravljanje resursima. Dekarbonizacija, efikasna upotreba resursa i uključenost društva i svih aktera su osnovni principi zelene ekonomije. Pored potrebe za javnim i privatnim ulaganjima u aktivnosti i industrije koje će smanjiti emisiju ugljenika i zagađenje, povećati energetsku efikasnost i održivo korištenje resursa, i spriječiti dalji gubitak resursa, mora se razvijati i ojačati obrazovanje, vještine i kapaciteti mladih ljudi s potrebnim vještinama za zelenu ekonomiju kako bi se došlo do potrebne promjene percepcije, ponašanja i kreirala inovativna rješenja.Danas je radna snaga koja je razumjela svoje “zelene” poslovne kompetencije potrebna više nego ikad. Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja, gdje se ne mogu identificirati zelene inicijative i pothvati jer je u tom pogledu bilo malo razvoja.

Aktivnosti ovog tematskog programa imaju za cilj smanjiti rizike klimatskih promjena po ekosisteme i ekonomiju, povećati efiskasno korištenje energije, udio zelene energije i graditi društvo s niskim emisijama. 

Glavne aktivnosti koje provodimo u okviru programa Zelena ekonomija i klimatske promjene su sljedeće:
– Promovisanje i podrška aktivnosti koje podstiču održivi ekonomski rast kroz nisko-karbonske ekonomije, energetsku i efikasnost upotrebe resursa
– Promovisanje i podrška zelenih finansija/finansiranja, tehnologija i investicija
– Podrška stvaranju i jačanju vještina i kapaciteta mladih, sa ciljem promjene mišljenja i stava ka zelenoj ekonomiji i inovativnim rješenjima
– Procjena dostupnosti podataka i jačanje kapaciteta vezanih za uticaj klimatskih promjena i procjenu otpornosti
– Razvoj integralnih metodologija koje će pomoći donosiocima odluka u razvoju učinkovitih politika/strategija za prilagođavanje klimatskim promjenama
– Promovisanje aktivnosti za implementaciju Člana 6. Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime po pitanju međunarodne saradnje, edukacije, obuka i podizanja svijesti javnosti u Bosni i Hercegovini i šire i aktivnosti za implementaciju Pariškog Sporazuma
– Saradnja sa različitim interesnim grupama u svrhu postizanja šireg i uticajnijeg dosega