UPRAVLJANJE OTPADOM

Upravljanje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvata sve grane privrede, proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se veliki dio primjenjuje u različitim oblicima. Otpad je godinama problem broj jedan u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti ove programske oblasti se provode s obzirom na specifične uvjete i potrebe svakog korisnika. Želimo doprinijeti stvaranju društva utemeljenog na prevenciji, ponovnoj upotrebi i održivom upravljanju otpadom. Smanjenje nastanka otpada na vrhu je prioriteta u upravljanju otpadom, jer se time čuvaju resursi i smanjuje pritisak na okoliš, stoga je to jedan od glavnih fokusa našeg rada. Program Upravljanje otpadom ima za cilj razvoj inovativnih pristupa i učinkovitih strategija za sprečavanje nastanka otpada. Aktivnostima u sklopu programa nastoji se unaprijediti upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini kako bi se ponovnom upotrebom, recikliranjem i kompostiranjem otpada smanjile štete za okoliš i poboljšala kvaliteta usluge za građane uz pravedniju naplatu odvoza otpada.

Glavne aktivnosti koje provodimo u okviru programa Upravljanje otpadom su sljedeće:
– Pružanje podrške u usklađivanju nacionalne politike i propisa sa politikom upravljanja otpadom EU;
–  Razmatranje institucionalne problematike i pružanje podrške za jačanje kapaciteta te jačanje i primjena pravnog i regulatornog okvira;
–  Poticanje na primjenu strateških pristupa i procesa usmjerenih na održivu upotrebu resursa;
– Promocija novih tehnologija;
– Istraživanja i stručne analize;
– Izrada strateških dokumenata, planova i politika za upravljanje otpadom;
– Edukacija, informiranje i povećanje svijesti kroz medijske i javne kampanje;
– Poticanje, osmišljavanje i poboljšanje mehanizama za ublažavanje posljedica klimatskih promjena u vezi sa upravljanjem otpadom;
– Pružanje podrške za jačanje baze znanja i izgradnji kapaciteta za razvoj zelene infrastrukture koja donosi ekološke i socio-ekonomske koristi kroz aktivnosti za bolje upravljanje otpadom.