UPRAVLJANJE I PLANIRANJE OKOLIŠA

Ova programska oblast pruža podršku za unapređenje okolišnog planiranja i integracije okoliša u sve sektore, unapređenje okolišnog upravljanja i investiranje u male prioritetne projekte u oblasti okoliša. Jačanjem lokalnih institucija; razmatranjem problematike okoliša; promoviranjem održivog korištenja resursa; smanjenjem negativnih uticaja promjene političkih struktura i ubrzanjem institucionalnih reformi, aktivnosti ove tematske oblasti imaju za cilj jačanje kapaciteta lokalnih institucija u Bosni i Hercegovini i regionu u oblasti održivog planiranja i upravljanja okolišem.

Glavne aktivnosti koje provodimo u okviru programa Upravljanje i planiranje okoliša su sljedeće:
– Pružanje podrške lokalnim zajednicama u pripremi lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAPa), lokalnih akcionih planova za zaštitu voda (LWSAPs), lokalnih akcionih planova energetske efikasnosti (LEEAPs) i lokalnih akcionih planova za biodiverzitet (LBAP);

– Izradu planova upravljanja zaštićenim područjima;
– Izradu planova upravljanja otpadom;
– Pružanje podrške u realizaciji malih lokalnih investicionih projakata u oblasti okoliša definiranih u planskim dokumentima;
– Dalje istraživanje mogućnosti za razvoj metodologija i alata za tematske lokalne planove kako bi se odgovorilo na potrebe razvoja lokalne zajednice u rješavanju izazova održivog razvoja (uključujući klimatske promjene i održivo korištenje prirodnih resursa);
– Provođenje treninga i jačanje kapaciteta o okolišnom upravljanju i planiranju za predstavnike lokalne administracije.