PRAVO OKOLIŠA

Pravo zaštite okoliša relativno je mlado pravno područje koje se ubrzano razvija zadnjih 50-ak godina. Taj se razvoj uglavnom odvijao kao razvoj međunarodnih instrumenata zaštite okoliša, putem raznih vrsta sporazuma među državama, koji su se onda implementirali i prilagođavali pojedinim državama.

Propise iz područja prava okoliša okvirno možemo podijeliti u sljedeća područja:
– Propisi kojima se štite pojedini dijelovi okoliša (npr. zrak, voda, tlo, kulturna baština itd.);
– Propisi koji uređuju subjektivna prava u odnosu na okoliš (pravo na informacije o okolišu, na sudjelovanje u postupcima u kojima se odlučuje o okolišu, pravo na pristup pravdi radi ostvarenja prava koja se odnose na okoliš, pravo na naknadu štete zbog narušenog okoliša itd.);
– Propisi za provedbu politika zaštite okoliša (razni planovi i programi, porezno zakonodavstvo, subvencije itd.).

Ova programska oblast djelovanja pruža podršku u razvoju okolišne politike i zakona, provođenju nacionalnih i međunarodnih propisa, praćenju napretka i usklađenosti, transponiranju i implementaciji EU okolišnog zakonodavstva i suzbijanju okolišnog kriminala.

Glavne aktivnosti koje provodimo u okviru programa Pravo okoliša su sljedeće:
– Pružanje podrške i tehničke asistencije ministarstvima zaštite okoliša učinkovitom razvoju sveobuhvatnog okvira zakonodavstva usklađenog sa EU zakonodavstvom za Poglavlje 27 primjenom strateškog pristupa koji potiče dijalog i saradnju, razmjenom rezultata i rješenja i zajedničkim provođenjem aktivnosti;
– Pružanje podrške u provođenju multilateralnih sporazuma u sektoru okoliša;
– Pružanje podrške u praktičnoj primjeni okolišnih propisa putem jačanja kapaciteta agencija koje provode propise i inspektorata;
– Pružanje podrške u provođenju propisa po pitanju kaznenih djela protiv okoliša putem jačanja kapaciteta policajaca, tužilaca i carinika i putem podizanja svijesti sudova;
– Unapređenje razmjene iskustava i znanja sa zemljama članicama EU kroz jaču saradnju sa mrežama za provođenje propisa, te putem treninga i programa razmjene;
– Jačanje kapaciteta za provođenje propisa u svrhu smanjenja slučajeva okolišnog kriminala;
– Jačanje regionalnog i međunarodnog umrežavanja inspektora zaštite okoliša, sudija, tužilaca i policije uspostavom novih regionalnih mreža za borbu protiv ilegalne sječe šuma i kaznenih djela protiv okoliša.