PODRŠKA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Od svog osnivanja, REC je imao mandat pomoći u razvoju snažnog i održivog civilnog društva u području okoliša. U ispunjavanju ovog mandata, REC nastoji ojačati ulogu organizacija civilnog društva (OCD) i unaprijediti njihovo znanje, vještine, kapacitete, infrastrukturu i održivost.  

Glavne aktivnosti koje provodimo u okviru programa Podrška organizacijama civilnog društva su sljedeće:
– Pružanje podrške OCD-ima putem bespovratnih sredstava/grantova, izgradnje kapaciteta, umrežavanja i programa održivosti OCD-a;
– Jačanje kapaciteta rukovodilaca organizacija civilnog društva i jačanje suradnje između OCD-a, kao i između vlasti i civilnog društva, kako bi se pojačao utjecaj OCD-a u procesima donošenja odluka;
– Razvoj i provođenje programa izgradnje kapaciteta za državnih skužbenika i organizacija civilnog društva na lokalnom i regionalnom nivou kako bi se poboljšalo učešće javnosti u procesu donošenja odluka u oblasti procjene uticaja na okoliš (EIA), strateškoj procjeni uticaja na okoliša (SEA);
– Jačanje kapaciteta i podržavanje stranaka Aarhuske konvencije u učinkovitijoj provedbi u područjima koja su identificirana kao veliki nedostaci ili poteškoće;
– Identificiranje najboljih praksi u participativnom upravljanju i sudjelovanju javnosti te njihova primjena u Bosni i Hercegovini i regionu.
– Podrška umrežavanju OCD-a putem promovisanja saradnje, razmjene informacija i trenininge usmjerene na lobiranje, kampanje, obrazovanje i podizanje svijesti javnosti, učešće javnosti, saradnja sa ostalim interesnim stranama, mediji i sredstva informisanja i sl.