Obrazovanje za održivi razvoj i informisanje

Ova programska oblast ima za cilj da doprinese i podrži UNESCO-ov Globalni akcioni plan za održivi razvoj (ESD) i UNECE-ovu Strategiju za obrazovanje za održivi razvoj (OOR) i olakša postizanje UN ciljeva održivog razvoja, u službi sprovođenja UN Agende za održivi razvoj 2030. Distribucijom i prenosom znanja i informacija o održivom razvoju, upravljanju okolišem i prirodnim resursima, i ESD politikama i alatima, podsticanjem i promovisanjem nacionalnog i međunarodnog dijaloga, učešćem javnosti u odlučivanju i pripremi politika, saradnjom različitih aktera i podsticanjem i upotrebom. inovativnih obrazovnih alata za obrazovanje na svim nivoima, REC BiH direktno podiže kvalitet obrazovnog sistema i svijesti o okolišu i povećava kapacitete za pronalaženje održivih rješenja.

Glavne aktivnosti koje provodimo u okviru programa Obrazovanje za održivi razvoj su sljedeće:
– Pružanje stručnih savjeta kreatorima obrazovne politike za integrisanje zaštite okoliša u nastavne planove i programe;
– Pružanje podrške za uspostavljanje pametnog, održivog i inkluzivnog rasta, kroz visokokvalitetno obrazovanje;
– Razvoj inovativnih obrazovnih multimedijskih alata u online i printanim formatima za korištenje u učionici;
– Podsticanje razmjene iskustava i saradnje, u cilju povećanja kapaciteta nastavnika;
– Razvijanje alata i kampanja o pitanjima održivog razvoja, u službi podizanja svijesti javnosti i podsticanja učešća u procesima donošenja odluka o okolišu.

REC BiH djeluje kao platforma za razmjenu informacija o zaštiti okoliša, za različite nacionalne i regionalne aktere i kao stručni, informativni i savjetodavni centar koji stoji na raspolaganju organizacijama civilnog društva za politike u oblasti zaštite okoliša u BiH. Dugoročni cilj REC BiH je da djeluje kao resursni centar za interesne strane u oblasti zaštite okoliša kroz prikupljanje i obradu relevantnih informacija o stanju okoliša, provedbi zakonodavstva i programa zaštite okoliša, razvoju civilnog društva u oblasti okoliša, procesu EU za integracija, ragionalnim i međunradnim inicijativama, i drugo.

Glavne aktivnosti koje provodimo u okviru programa Informisanje o zaštiti okoliša su sljedeće:
– Dijeljenje informacija o najboljim/aktuelnim praksama u oblasti održivog razvoja, pametnom rastu, upravljanja u okolišu, participativnog upravljanja, učešća javnosti, ekološkog obrazovanja, prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena, zelene ekonomije;
– Prenos informacija o napretku procesa EU integracija u oblasti zaštite okoliša i klimatskih promjena
– Distribuiranje nacionalnih i međunarodnih poziva za finansiranje aktivnosti za zaštitu okoliša.