PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za konsultantske usluge za izradu Standardnih Operativnih Procedura (REC 004/2024)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IED, SEVESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

 

Predmet nabavke:

Pružanje konsultanstskih usluga za pružanje tehničke asistencije Federalnom ministarstvu okoliša i turnadležnim ministarstvima izma za izradu :

  • Standardnih operativnih procedura (SOP) za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje krivičnih djela protiv okoliša u Bosni i Hercegovini

 

Očekivani rezultati:

Od konsultanta se očekuje da pruži stručnu podršku nadležnim ministarstvima zaštite okoliša na svim nivoima u procesu izrade „Standardnih operativnih procedura (SOP) za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje krivičnih djela protiv okoliša u Bosni i Hercegovini“ kroz pripremu teksta i pratećih aneksa. SOP je skup pisanih uputa za operativne aktivnosti nadležnih tijela za provedbu aktivnosti zaštite okoliša u BiH. Svrha SOP-a je olakšati prepoznavanje, otkrivanje, istraživanje i procesuiranje krivičnih djela protiv okoliša, u skladu odredbama krivičnih zakona na svim nivoima i okolišnog zakonodavstva u BiH. SOP je namijenjen svim nadležnim ministarstvima i drugim institucijama koje imaju ulogu u zaštiti okoliša. SOP ima za cilj pružiti smjernice kroz složeno ekološko zakonodavstvo i krivično zakonodavstvo te kroz upravni, prekršajni i krivični postupak. SOP ima za cilj pomoći svim učesnicima u procesu da uspješnije i jednostavnije obavljaju svoje poslove, a također treba doprinijeti jačanju suradnje između različitih nadležnih tijela u oblasti zaštite okoliša u BiH. U konačnici, SOP ima za cilj postizanje visoke razine zaštite okoliša.

SOP bi trebao pokrivati sljedeće teme/područja, slijedeći nacionalno zakonodavstvo i postupke u području krivičnih djela povezanih s okolišem:

  1. Sprečavanje krivičnih djela protiv okoliša kroz međuinstitucionalnu suradnju (preventivne zajedničke inspekcije, razmjena informacija između agencija, itd.)
  2. Prekršaji protiv okoliša i primjenjivi postupci (u skladu s Direktivom EU-a o krivičnim djelima protiv okoliša prenesenim u nacionalno zakonodavstvo)
  3. Ekološka odgovornost uključujući sanaciju štete u okolišu.
  4. Sektorski specifični postupci u oblasti zaštite okoliša.
  5. Poticati međunarodnu suradnju i koordinaciju unutar zemlje između institucija za provedbu zakona o okolišu.

Odabrani eksperti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom i u suradnji sa nadležnim ministarstvima koji će odobriti i potvrditi kvalitetu rezultata kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. U okviru ovog angažmana predviđene su i potencijalne terenske posjete nadležnim ministarstvima, prema potrebi.  Takođe, ovaj angažman će uključivati ​​redovne sastanke za savjetovanje / pojašnjenje s ostalim ekspertima/članovima tima i članovima Radne grupe za izradu gore navedenog teksta SOP.

Poziv možete preuzeti OVDJE

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PRODUŽEN JE DO 10.03.2024. god

 

Sarajevo, 04.03.2024. godine