Pristupanje Bosne i Hercegovine IMPEL Mreži

U sklopu projektnih aktivnosti u okviru NEST projekta aktivno radimo na pristupanju Bosne i Hercegovine IMPEL Mreži. Mreža Europske unije za provedbu i implementaciju okolišnog zakonodavstva (IMPEL) međunarodna je neprofitna organizacija koju čine nadležna tijela za zaštitu okoliša država članica Europske unije, zemalja pristupnica i zemalja kandidatkinja iz EU, EEA i EFTA zemalja te potencijalnih kandidata za članstvo. Misija mreže je osigurati učinkovitu provedbu i implemenetaciju evropskog okolišnog zakonodavstva promoviranjem profesionalne suradnje, informacija i razmjene najboljih praksi između institucija za zaštitu okoliša.
Članstvo u IMPEL-u otvoreno je za javne institucije koja provode i implemenetiraju zakonodavstvo o zaštiti okoliša. Nije otvoren za pojedince. Članovi IMPEL-a uglavnom su agencije za zaštitu okoliša, inspektorati i ministarstva.
Trenutno IMPEL ima 59 članova iz 38 zemalja uključujući sve države članice EU, Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Tursku, Island, Kosovo, Albaniju, Švicarsku i Norvešku. Sa popdručja Zapadnog Balkana jedino BiH nije članica ove mreže.
Sastanak sa predstavnicima IMPEL-a održan je 9. Februara u Sarajevu s ciljem usaglašavanja koraka za pristup Bosne i Hercegovine ovoj mreži. Ulaskom u članstvo Bosni i Hercegovini bio bi omogućen pristup značajnim resursima i ekspertnoj podršci u pogledu jačanja kapaciteta i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU i stvorio potreban poticaj kako bi se postigao napredak u osiguravanju učinkovitije primjene zakonodavstva o zaštiti okoliša. Članstvo u mreži otvorilo bi brojne prilike za izgradnju kapaciteta, razmjenu informacija i iskustava o provedbi zakonodavstva te međusobnu međunarodnu suradnju u realizaciji zajedničkih aktivnosti.
Aktivnosti na pridruživanju Bosne i Hercegovine ovoj značajnoj mreži nastavljamo uskoro zajedničkim sastankom sa svim nadležnim institucijama koje će organizirati sam IMPEL u partnerstvu sa REC BIH.