POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za ocjenu kapaciteta OCD (REC – 013/2021)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IED, SEVESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

 

Predmet nabavke:

KONSULTANTSKE USLUGE
1.      Izrada metodologije za ocjenu  i jačanje kapaciteta OCD-a ·        Metodologija za anketiranje i intervijue
2.      Sprovođenje procjene kapaciteta OCD na osnovui predložene metodologije ·        Prikupljanje dostupnih podataka iz različitih izvora i kapacitetima OCD-a;

·        Distribucija upitnika koji će biti pripremljen od strane REC-a i prikupljanje i analiza podataka iz upitnika;

·        Posjeta OCD-ima i obavljanje polustruktuiranih osobnih intervijua sa oredstavnicima OCD-a.

 

Očekivani rezultati:

Od konsultanta se očekuje da pruži podršku stručnu podršku REC-u kroz:

  1. Pripremu i izradu metodologije za ocjenu I jačanje kapaciteta OCD-a;
  2. Sprovođenje procesa procjene kapaciteta uz pripremljen preporuke koje će se korisiti za pripremu “Procjene potreba za treninzima”.

Odabrani eksperti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom REC-a kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Odabrani eksperti radit će u uskoj suradnji sa predstavnicima REC-a. Da bi se postiglo međusobno razumijevanje i koordinacija aktivnosti neophodno je imati redovnu komunikaciju i izvještavati REC o napretku aktivnosti.

U okviru ovog angažmana predviđene su i terenske posjete predstavnicima OCD-a i općina/gradova. Detaljan raspored terenskih posjeta bit će usuglašen sa REC BiH.

Takođe, ovaj angažman će uključivati ​​redovite sastanke za konsultacije s ostalim ekspertima/članovima tima i REC-a.

 

Poziv možete preuzeti  OVDJE

 

01.09.2021. godine