POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za mentoring program u FBiH (REC – 009/2021)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IED, SEVESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

 

Predmet nabavke:

Pružanje konsultanstskih usluga za pružanje tehničke asistencije Federalnom ministarstvu okoliša I turizma kroz mentoring program koji će trajati 6 mjeseci.

Mentori imaju zadatak da sa obučavaju uposlenike koji rade u određenim sektorima i pomažu im u kreiranju neophodnih akata (procedure, zaključci, rješenja) koji proizilaze iz novih usvojenih propisa.

 

Očekivani rezultati:

Od konsultanta se očekuje da pruži podršku stručnu podršku Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u procesu implementacije propisa u period od 6 mjeseci.

Odabrani eksperti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom Federalnog ministarstva okoliša i turizma (koje će odobriti i potvrditi kvalitetu rezultata) kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Da bi se postiglo međusobno razumijevanje i koordinacija aktivnosti na izradi propisa, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će nominirati svog predstavnika koji će aktivno surađivati sa mentorima i pratiti njihov rad.

U okviru ovog angažmana predviđene su i terenske posjete i fizičko prisustvo u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u trajanju od najmanje 5 dana a najviše 10 dana svaki mjesec u periodu od 6 mjeseci od momenta angažmana. Detalja vremenski plan programa  i broj dana bit će definisan Ugovorom sa odabranim mentorima  i u suradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma kada se za ovaj vid podrške ukaže potreba.

 

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti OVDJE

 

01.07.2021. godine