POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša FBIH (REC – 015/2023)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IED, SEVESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

Predmet nabavke:

Konsultantske usluge za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša FBIH i pratećih akata za donošenje Zakona

Očekivani rezultati:

Od konsultanta se očekuje da pruži podršku stručnu podršku Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u procesu izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša FBiH kroz: Pripremu teksta Zakona prema iskazanim potrebama ministarstva, a vezano za stvaranje uvjeta za donošenje Uredbe o Streteškoj procjeni uticaja na okoliš kao i dijela Zakona koji se odnosi inspekcijski nadzor nad rješenjima o PPUO i SPUO, dostavljanje Izvještaja o stanju sigurnosti i Planova sprečavanja nesreća većih razmjera radi izrade vanjskih planova intervencija.

Odabrani eksperti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom i u suradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma koji će odobriti i potvrditi kvalitetu rezultata kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Da bi se postiglo međusobno razumijevanje i koordinacija aktivnosti na izradi teksta Zakona, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će nominirati svoje predstavnike koji će aktivno sudjelovati u ovom procesu.

Poziv možete preuzeti OVDJE

Sarajevo, 21.12.2023. godine