POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Priručnika za ekološko umrežavanje (REC – 021/2021)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IED, SEVESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

 

Predmet nabavke:

KONSULTANTSKE USLUGE
Izrada Priručnika za ekološko umrežavanje Dio 1: Efikasno ekološko umrežavanje i uslovi za pokretanje mreža

 

Dio 2: Razvoj umrežavanja u oblasti zaštite okoliša

 

Dio 3: Umrežavanje kao instrument politike djelovanja okolišnih OCD

 

Dio 4: Uloge OCD mreža u borbi protiv ekološkog kriminala

 

Dio 5: Međunarodne ekološke mreže

 

Dio 6: Ekološke mreže u Bosni i Hercegovni

 

Očekivani rezultati:

Od konsultanta se očekuje da pruži podršku stručnu podršku REC-u kroz:

  1. Pripremu i izradu Priručnika za ekološko umrežavanje

 

Odabrani eksperti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom REC-a kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Odabrani eksperti radit će u uskoj suradnji sa predstavnicima REC-a. Da bi se postiglo međusobno razumijevanje i koordinacija aktivnosti neophodno je imati redovnu komunikaciju i izvještavati REC o napretku aktivnosti.

 

Poziv možete preuzeti  OVDJE

 

13.12.2021. godine