POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Priručnika i kontrolnih listi za analizu i provjeru Strudija o PUO i SPUO(REC – 012/2023)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IED, SEVESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

 

Predmet nabavke:

Konsultantske usluge za izradu Priručnika i kontrolnih listi za analizu i provjeru Studija o PUO i SPUO.

 

Očekivani rezultati:

Od konsultanta se očekuje da pruži podršku stručnu podršku REC-u kroz:

  1. Pripremu i izradu Priručnika i kontrolnih listi za analizu i provjeru Studija o PUO i SPUO

 

Ovaj Priručnik se izrađuje sa ciljem da pruža smjernice za zainteresiranu javnost i OCD u procesima učešća javnosti prilikom ocjene studija o procjeni uticaja na okoliš i strateškoj procjeni uticaja na okoliš kako bi dali visokokvalitetnu povratnu informaciju o određenoj okolišnoj studiji. Odgovaranjem na komplet pitanja čitatelji bi trebali moći zaključiti koji dijelovi studije nisu u skladu sa standardima najboljih praksi i koje informacije nedostaju ili nisu pravilno procijenjeni.

 

Odabrani konsultanti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom REC-a kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Odabrani eksperti radit će u uskoj suradnji sa predstavnicima REC-a. Da bi se postiglo međusobno razumijevanje i koordinacija aktivnosti neophodno je imati redovnu komunikaciju i izvještavati REC o napretku aktivnosti.

 

Poziv možete preuzeti OVDJE

 

Sarajevo, 13.11.2023. godine