POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Odluke o predlaganju, izboru, imenovanju, radu i razrješenju focal pointa i drugih predstavnika Bosne i Hercegovine u području zaštite okoliša (REC – 013/2023)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IED, SEVESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

 

Predmet nabavke:

Konsultantske usluge za izradu Odluke o predlaganju, izboru, imenovanju, radu i razrješenju focal pointa i drugih predstavnika Bosne i Hercegovine u području zaštite okoliša

 

Očekivani rezultati:

Od konsultanta se očekuje da pruži podršku stručnu podršku Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Sektor za vodne resurse, turizma i zaštitu okoliša) za izradu:

  • Odluke o predlaganju, izboru, imenovanju, radu i razrješenju focal pointa i drugih predstavnika Bosne i Hercegovine u području zaštite okoliša

 

U Izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine prema EU, izrada ove Odluke navodi se kao jedan od osnovnih prioriteta EU koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni. Odlukom  se propisuje način predlaganja, izbora, imenovanja, rada i razrješavanja focal pointa Bosne i Hercegovine u pogledu saradnje sa međunarodnim organizacijama, te prihvatanja, praćenja i rada na implementaciji međunarodnih konvencija, protokola, sporazuma, ugovora i drugih međunarodnih dokumenata u području zaštite okoliša.

 

Odabrani konsultanti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom REC-a kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Odabrani eksperti radit će u uskoj suradnji sa predstavnicima REC-a i Ministarstva vansjke trgovine i ekonomsli.

 

Odabrani eksperti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom i u suradnji sa Sektorom za vodne resurse, turizam i zaštitu okoliša MVTEO, entitetskim ministarstvima zaštite okoliša i nadležnim odjeljenjem BD, koji će odobriti i potvrditi kvalitetu rezultata. Da bi se postiglo međusobno razumijevanje i koordinacija aktivnosti neophodno je imati redovnu komunikaciju i izvještavati REC o napretku aktivnosti.

 

Poziv možete preuzeti OVDJE

 

Sarajevo, 12.12.2023. godine