POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za pružanje tehničke asistencije u RS (REC – 017/2021)

Udruženje Resursni centar za okoliš implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IED, SEVESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

 

Predmet nabavke:
Pružanje konsultanstskih usluga za pružanje tehničke asistencije Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za izradu, reviziju, adaptiranje i finaliziranje podzakonskih propisa u Republici Srpskoj kako slijedi:

  • Pravilnik o buci
  • Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima (PRTR Pravilnik)
  • Zakon o zaštiti prirode

 

Očekivani rezultati:
Od konsultanta se očekuje da pruži podršku stručnu podršku Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u procesu izrade i usvajanja gore navedenih propisa kroz:
1. Pripremu teksta gore navedenih Pravilnika i Zakona.
2. Pripremu uporednog prikaza o usklađenosti sa Direktivama EU ( Dirkettiva o buci, Direktiva o pticaam i staništima) za gore navedene propise i Izjave o usklađenosti.
3. Pripremu stručnog obrazloženja koje se šalje Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo Republike Srpske.
4. Analizu svih pristiglih komentara koji su pristigli od strane javnosti u toku javne rasprave i pripremiti za prihvatanje ili odbijanje istih.

Odabrani eksperti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (koje će odobriti i potvrditi kvalitetu rezultata) kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Odabrani eksperti radit će u uskoj suradnji sa predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Da bi se postiglo međusobno razumijevanje i koordinacija aktivnosti na izradi propisa, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske će nominirati svoje predstavnike koji će biti aktivni član Radne grupe i sudjelovati u ovom procesu.

U okviru ovog angažmana predviđene su i potencijalne terenske posjete Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, prema potrebi. Takođe, ovaj angažman će uključivati redovine sastanke za savjetovanje / pojašnjenje s ostalim ekspertima/članovima tima i članovima Radne grupe za izradu gore navedenih propisa.

Poziv možete preuzeti OVDJE.

 

02.11.2021. godine