Osnovan Regionalni institut za okoliš, nova regionalna inicijativa pod evropskim okvirom

Direktori REC-a iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Türkiye sastali su se u Sarajevu kako bi pokrenuli partnerstvo i potpisali Memorandum o suradnji i uspostavljanju Regionalnog instituta za okoliš, osnovanog u sklopu Evropske organizacije za javno pravo.

Evropska organizacija za javno pravo (EPLO) međunarodna je organizacija osnovana 2007. u Ateni (Grčka) u cilju stvaranje i širenje znanja o javnom pravu i upravljanju. Do danas je razvio, organizirao, promovirao i podržao više od 200 obrazovnih, istraživačkih, trening i drugih aktivnosti izgradnje kapaciteta nadležnih institucija, te je pružio pomoć demokratskim institucijama u više od 70 zemalja. Organizacija uključuje 20 subjekata – međunarodne ili nacionalne škole, akademije, institute i centre – kao i tri misije EPLO-a pri Ujedinjenim narodima, u New Yorku, Ženevi i Beču.

EPLO-ov Regionalni institut za okoliš (REI) osnovan je s misijom pomoći zemljama korisnicama u rješavanju širokog spektra pitanja vezanih uz okoliš i klimatske promjene, kroz provedbu projekata koji se odnose na istraživanje i razvoj, nadogradnju i provedbu politika, tehničku pomoć, projekte izgradnje kapaciteta te pružanje podrške obrazovanju.

EPLO je svoje počečetne aktivnosti realizirao u regiji srednje i istočne Evrope, te Mediterana, a osnivanjem REI instituta aktivnosti proširuje i na jugoistočnu Europu. Regionalna mreža jedinica REI-a, koja pokriva regiju Zapadnog Balkana, Bugarsku i Tursku, uspostavljena je u junu 2022 potpisivanjem Memoranduma o suradnji. Mreža se sastoji od nacionalnih organizacija koje čuvaju i nadograđuju naslijeđe bivšeg Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), koji su udružili svoje snage kako bi stvorili sinergiju i povećali svoju ukupnu učinkovitost i učinak u nastavku REC-ove misije u ciljanoj regiji. Mreža je respektabilna, ne samo u smislu geografskog opsega, već i po kapacitetu, stručnosti i iskustvu u područjima rada REI-a, uključujući iskustvo jedinica REI-a u zajedničkom radu u okviru bivšeg REC-a.

Osnivanje jedne ovakve mreže je od izuzetnog značaja. Cilj nam je da ona bude platforma za buduće zajedničko djelovanje u kreiranju i provedbi politika zaštite okoliša i očuvanja prirode. Svaka razmjena iskustva je od neprocjenjive važnosti, jer su u svim zemljama potpisnicama ovog Memoranduma, problemi o pitanjima zaštite okoliša gotovo isti. Vjerujemo da će nam udruživanje snaga pomoći da se s aktuelnim i nadolazećim problemima i izazovima lakše suočavamo, da kreiramo kvalitetnije politike očuvanja životne sredine, te da naše javno zagovaranje dopre do što većeg broja ljudi, ali i do donosilaca odluka u javnom i političkom životu država potpisnica“, izjavila je Lejla Šuman, direktorica REC BiH.

Počasni član Regionalnog instituta za okoliš je crnogorski princ Nikola II Petrović – Njegoš, koji je prisustvovao svečanom potpisivanju Memoranduma u Sarajevu.

„Ovo je naš dug prema generacijama koje dolaze. Jedina poželjna budućnost za sve potpisnice Memoranduma je da budu ekološke države, a da pitanja očuvanja životne sredine nikako ne smiju biti alternativna, već primarna. Imam vjeru da mlade generacije razumiju taj koncept i da će se prema okolišu odnositi puno bolje od nas samih“, rekao je crnogorski princ Nikola II Petrović – Njegoš.