Organiziran treći trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE

U Sarajevu je početkom Jula 2023. u Hotelu Holiday organiziran treći trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE posvećen temi „TEHNIKE ZAGOVARANJA, LOBIRANJA, PRAĆENJA I KOMUNICIRANJA U PROCESIMA DONOŠENJA OKOLIŠNIH ODLUKA” sa posebnim fokusom na obaveze i izvještavanje prema važnim međunarodnim konvencijama i direktivama koje je BiH ratificitala i preuzela (IED, Aarhuska Konvencija, PRTR protokol, ESPOO konvencija, itd). Trening je organiziran u okviru projekta “NEST – Poticanje zaštite okoliša kroz učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u upravljanju okolišem i prevenciju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska.

 

Trening je bio usmjeren na jačanje kapaciteta “grassroot” okolišnih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini o tehnikama javnog zagovaranja, lobiranja, praćenja (watchdogging) i komuniciranja, uz predstavljanje iskustava bolje razvijenih organizacija i institucija. Osim toga, trening je imao za cilj potaknuti umrežavanje nadležnih ministarstava, akademske zajednice, stručnjaka i predstavnika OCD kako bi se olakšala razmjena informacija i razvile nove vještine.

 

Trening je pružio informacije o najnovijem razvoju pravne stečevine EU o okolišu i pojedinim oblastima u Bosni i Hercegovini ali i zagovaračkim aktivnostima na lokalnom nivou koje su realizirane uz uticaj i podršku EU Fondova a koje su imale pozitivan uticaj u oblasti zaštite okoliša.

 

Polaznici treninga razmijenili su iskustva u primjeni najboljih praksi za sudjelovanje javnosti i međusektorsku suradnju koje će im u budućnosti omogućiti učinkovito vođenje i savjetovanje u procesima donošenja odluka.

 

Naša akademija nastavlja se u Septembru!!!