Održani sastanci sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca

Sastancima koji su održani 12. i 13. 09. 2023. godine sa direktorima Centara za edukaciju sudija i tužilaca iz Republike Srpske i Federacije BiH, g-dinom Tomislavom Čavićem i g-dinom Arbenom Murtezićem, Resursni centar za okoliš nastavlja svoje aktivnosti u okviru NEST projekta.
Na sastancima bilo je riječi o aktivnostima i prioritetima u sprovođenju budućih aktivnosti koje je potrebno preduzeti, a prije svega o organizaciji treninga za sudije i tužioce u cilju jačanja kapaciteta i poboljšanja pravnog okvira u pogledu transpozicije EU Direktive o krivičnim djelima u oblasti okoliša (Environmental Crime Directive) u nacionalno zakonodavstvo.
Program stručne obuke za sudije i tužioce koji će biti organiziran u suradnji sa organizacijama i institucijama iz EU i Centrima za edukaciju sudija i tužilaca ponudit će pravosudnim institucijama u BiH priliku da sazanju više o važećim zakoknskim i podzakonskim aktima koji su doneseni u BiH u oblasti zaštite okoliša u posljednje dvije godine, da se upoznaju sa sudskim praksama zemalja EU u pogledu zaštite okoliša u smislu odredbi Aarhuske konvencije, da saznaju više o EU Direktivi o krivičnim djelima u oblasti okoliša, ali i priliku da podijele iskustva i izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu kada je u pitanju procesuiranje krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša kako u BiH tako i EU.