Održan treći trening na temu „ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA“

Naš treći TRENING na temu „ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA“ održan je u Sarajevu 24.06.2021. godine. Ovo je bio treći u nizu treninga sklopu projekta “AIRQ – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za PUO/SPUO (EIA / SEA) i zaštitu okoliša”

 

Cilj treninga koji smo organizirali bio je jačati kapacitete okolišnih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini o važnosti novinarskog istraživanja u oblasti zaštite o efikasnim načinima istraživanja i prikupljanja informacija u cilju ostvarivanja njihovih misija u oblasti zaštite okoliša.

Okolišno novinarstvo, koje se bavi uticajem ljudskih aktivnosti na okoliš s ciljem podizanja svijesti o zaštiti okoliša, u svijetu je sve značajnije, pa tako i kod nas. Centar za istraživačko obrađivao je neke od tema a mađu njima su: gradnja malih hidriocentrala i borbe lokalnog stanovništva protiv izgradnje mini hidroelektrana, protesti zbog nelegalnih deponija otpada, zaštićena područja , krčenje šume, ilegalne šljunkare, zagađenost zraka, itd. Mnoge od ovih priča imaju i element krivičnih djela.

Nezavisne samoinicijativne istraživačke priče o zagađenju okoliša i njegovom uticaju na zdravlje stanovništva su rijetke ali neke od njih vodi Sanela Habeš i BH Radio1.

Drago nam je da smo upoznali profesionalne novinare/istraživače koji su svoja iskustva prenijeli organizacijama civilnog društva u cilju bolje komunikacije, umrežavanja i novih aktivnosti za bolje očuvanje okoliša u BiH.

24.06.2021. godine