Održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Proteklu sedmicu u prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske održali smo sastanak sa predstavnicima ovog ministarstva u okviru NEST projekta.
Tokom sastanka predstavljeni su rezultati do sada realizovanih aktivnosti i usaglašena lista prioriteta koji trebaju biti realizirani do kraja projekta.
Osim diskusije o samom NEST projektu diskutovalo se o prioritetnim potrebama ovog ministarstva koje bi bile uključene i obuhvaćene novom fazom projekta.