Održan četvrti trening na temu „ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM“

ČETVRTI TRENING na temu „ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM“ održan je u Sarajevu 25.06.2021. godine. Ovo je bio četvrti u nizu treninga sklopu projekta “AIRQ – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za PUO/SPUO (EIA / SEA) i zaštitu okoliša”

Cilj treninga koji smo organizirali bio je jačati kapacitete okolišnih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini da prošire svoja znanja u procesu pristupanja EU u prenošenju i provedbi horizontalnog zakonodavstva u upravljanju otpadom te da omogući učesnicima da se upoznaju sa pozitivnim praksama iz BiH koje se primjenjuju u oblasti upravljanja otpadom.

 

Niska svijest o koristima i značaju sprječavanja nastanka otpada, njegove ponovne upotrebe i recikliranja u kombinaciji sa neadekvatnim politikama i nedostatkom ulaganja u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje i tretman otpada, dovela je do toga da Bosna i Hercegovina odlaže 95% nastalog otpada i tako bespovratno gubi vrijedne resurse, istovremeno stvarajući pritisak na zajednicu, ekonomiju i okoliš.

 

Tokom treninga prezentiran je pravni i institucionalni okvir upravljanja otpadom u BiH, Okvirna Direktiva o otpadu, Direktiva o elektronskom i elektroničkom otpadu a kroz prezentacije je prikazana usklađenost i provođenje propisa u Bosni i Hercegovini. Predstavnici OCD sektora su iznijeli svoja iskustva i predstavili projekte vezane za odgovornost ekoloških OCD u procesu upravljanja otpadom a predstavnici opština o ulozi opština i loklanih zajednica u upravljanju otpadom na lokalnom nivou.

Ovaj trening stručnog usavršavanja OCDa pružio je priliku za razmjenom iskustva u području održivog upravljanja otpadom te proširio znanje i omogućio umrežavanje svih učesnika za nove zajedničke aktivnosti u upravljanju otpadom.

25.06.2021. godine