STRUKTURA UPRAVLJANJA

UPRAVLJAČKI ORGANI

Skupština

Skupština REC-a je najviši organ upravljanja koju čine svi stalni članovi i članice. Redovna Skupština se saziva po potrebi, a održava se najmanje jednom u toku kalendarske godine i na istoj se razmatraju i usvajaju Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj i Planovi za narednu godinu i dalji rad. Skupština bira članove i članice ostalih organa Udruženja i odlučuje o statusnim promjenama.

Upravni odbor

Upravni odbor broji tri člana i to: predsjednik Upravnog odbora i dva člana Upravnog odbora, čiji mandati traju četiri godine. Upravni odbor upravlja Udruženjem, te usmjerava i nadzire njegov rad provodeći politiku koju utvrđuje Skupština.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ kontrole rada i finansijskog poslovanja Udruženja i njegovih organa. Nadzorni odbor broji tri člana i to: predsjednik Nadzornog odbora i dva člana Nadzornog odbora, čiji mandati traju četiri godine.

SAVJETODAVNI ORGANI

Savjetodavni odbor

Savjetodavni odbor je savjetodavni organ REC-a kojeg čine Direktori kancelarija REC-a u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Turskoj. Savjetodavni odbor je savjetodavno tijelo zaduženo za pružanje podrške i usmjeravanje aktivnosti na regionalnom nivou. Okupljajući se najmanje jednom godišnje odbor pruža strateški smjer djelovanja REC-a na regionalnom nivou i vodi aktivnosti usmjerene ka poboljšanju kvalitete i  uspješnosti REC programa.