NAŠ TIM

REC okuplja iskusan tim osoblja sa višegodišnjim iskustvom u suradnji sa državnim institucijama, privatnim sektorom, nevladinim i međunarodnim organizacijama u oblasti zaštite okoliša.

Svaki član tima donosi posebnu ekspertizu i znanje koje doprinosi strateškom razmišljanju, planiranju i realizaciji uspješnih projekata i aktivnosti u različitim segmentima. Pored toga, iskustvo u liderstvu, efikasnom učešću javnosti, razvoju i osmišljavanju projekata, budžetiranju, organizacionim i logističkim vještinama praćenim radom u multikulturalnom okruženju, uveliko doprinosi profesionalnim kapacitetima organizacije.
Iskustvo i stručnost u uključivanju zainteresovanih strana, izgradnji kapaciteta, podizanju svijesti i, upravljanju zaštitom okoliša u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima EU dio su kapaciteta tima stečenih u nacionalnim, prekograničnim i međunarodnim projektima tokom poslednje dvije decenije.

Veliki broj eksternih eksperata sa kojima REC surađuje pruža značajnu osnovu za stručno sprovođenje različitih aktivnosti i projekata na najvišem nivou kvaliteta.

Poznavanje funkcionisanja različitih sektora na nacionalnom i regionalnom nivou, zajedno sa vještinama i sposobnostima upravljanja, komunikacije i odnosa sa ljudima, obezbjeđuje platformu za efikasnu saradnju i dijalog sa različitim akterima na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.