MISIJA I VIZIJA

Misija

Misija REC BiH je doprinijeti transparentnosti, održivosti, jačanju okolišnih organizacija civilnog društva i evropskim integracijama kroz implementaciju projekata koji grade otpornost na klimatske promjene, promovišu rješenja čiste energije, zagovaraju zaštitu prirode i održivu mobilnost, doprinose suradnji i umrežavanju i jačaju upravljanje okolišem u Bosni i Hercegovni i šire.

REC provodi svoju misiju putem: 
– međunarodne razmjene informacija i podataka vezanih za zaštitu okoliša;
– promoviranja dijaloga i poboljšanja suradnje između različitih ključnih interesnih strana (uključujući vladu, međunarodne organizacije, biznis sektor, organizacije civilnog društva i građane);
– jačanja kapaciteta ključnih stručnjaka, donosilaca odluka i organizacija civilnog društva;
– praužanja tehničke i stručne asistencije nadležnim ministarstvima zaštite okoliša u procesu pristupanja EU;
– podržavanja slobodne razmjene informacija i promoviranja učešća javnosti u procesima donošenja odluka koje se tiču zaštite okoliša.

Vizija

REC teži ekološki i socijalno održivom društvu na lokalnom i globalnom nivou u kojem građani i građanke kroz sudjelovanje i suradnju čuvaju prirodu i okoliš te postižu visoku kvalitetu života.