DOKUMENTI

STATUT

Statut je temeljni dokument REC-a koji uređuje način osnivanja, upravljanja i kontrole, obveze osnivača i organa upravljanja, djelovanje, svrhu, ciljeve organizacije kao i sva druga pitanja definirana Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH. 

Statut REC-a može se dobiti na upit.

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA

Strateški plan razvoja REC-a je dokument kreiran da odgovori na izazove u području pružanja REC usluga iz oblasti zaštite okoliša. Osim navedenog, strateški plan je baziran na potrebama za specifičnim profiliranjem određenih aktivnosti usmjerenih na realizaciju postavljenih ciljeva kroz provođenje aktivnosti podjelom na specifične zadatke koji će biti realizirani kroz određeno vrijeme, zajedno s osiguranjem kvalitete REC-ovih usluga. Strateški plan razvoja REC-a nastao je kao rezultat timskog rada stručnjaka, zaposlenika REC-a te korisnika REC-ovih projekata kroz koje se REC izgrađivao kao jedna od vodećih organizacija u oblasti zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini. 

Strateški plan REC-a može se dobiti na upit.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

Svake godine sumiraju se naša postignuća, učinci i financijski rezultati.
Godišnji izvještaji REC-a mogu se dobiti na upit.