NEST – Poticanje zaštite okoliša kroz učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u upravljanju okolišem i prevenciju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša”

Projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša kroz učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u upravljanju okolišem i prevenciju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” je dvogodišnji projekat koji implementira Resursni centar za okoliš (REC), a finansijski podržava Švedska.

 

Opći cilj projekta je pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš – PUO i stratešku procjenu uticaja na okoliš – SPUO) na svim administrativnim nivoima.

 

Specifični ciljevi projekta:

 • Tehnička i expertna podrška nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IAD, SEWESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu sa Strategijom aproksimacije propisa pravnoj stečevini EU (EAS BiH) i Strategijom i Akcionim planom zaštite okoliša (ESAP 2030 BiH+) čija je izrada u toku.
 • Suradnja sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.
 • Umrežavanje sa drugim organizacijama i mrežama iz EU (INTERPOL, IMPEL, EUFJE i ENPE) u cilju razmjene iskustava i najboljih praksi za implementaciju i provedbu okolišnog zakonodavstva iz zemalja članica EU.

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti su podijeljene u pet komponenti i obuhvataju:

 • KOMPONENTA 1 – PROMOCIJA I INFORMISANJE
 • KOMPONENTA 2 – PODRŠKA OKOLIŠNIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
 • KOMPONENTA 3 – TEHNIČKA POMOĆ NADLEŽNIM MINISTARSTVIMA ZAŠTITE OKOLIŠA
 • KOMPONENTA 4 – SUDSTVO
 • KOMPONENTA 5 – UMREŽAVANJE

Rezultati projekta:

 • Okolišne OCD koji učestvuju u programu povećali su kapacitete i specijalizirali se za praćenje i ocjenjivanje provedbe politika i postupaka za PUO (EIA) i SPUO (SEA) te se aktivno uključene u zakonodavna i reformska pitanja u oblasti zaštite okoliša koja podržavaju proces približavanja EU.
 • PUO (EIA) i SPUO (SEA) procesi u zemlji odražavaju poboljšano sudjelovanje organizacija civilnog društva i njihovu konstruktivnu ulogu u donošenju odluka prepoznaju nadležne institucije i privatni sektor.
 • Novi propisi (zakoni, podzakonski propisi i pravilnici) izrađeni i usvojeni na različitim nivoima vlasti i na taj način transponiranje relevantnih direktiva EU (EIA, SEA, IED, SEWESO, zločini protiv okoliša, buka u okolišu) u nacionalno zakonodavstvo povećano za na najmanje 30% u skladu s EAS BiH i BIH ESAP 2030+.
 • Sudije i tužioci i službenici za provedbu zakona koji učestvuju u programu imaju povećane kapacitete za zakonodavstvo EU-a o okolišu i borbu protiv kriminala u vezi s okolišem.
 • Ojačana suradnja sa INTERPOL-om kroz inicijativu za uspostavu NEST-a u BiH i uspostavljena suradnja s IMPEL-om za buduću podršku bh. institucijama za zaštitu okoliša.

 

Trajanje projekta: 24 mjeseca (Juli 2021 – Juli 2023)

Ukupna vrijednost projekta:  985.000 KM

Nositelj projekta: REC- Resursni centar za okoliš

Izvor finansiranja: Vlada Švedske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida)

Više informacija o projektu dostupno je na: https://nestprojekt.ba/