LOCCAR – Prilagođavanje i otpornost lokalnih zajednica na klimu

REC BIH kao partnerska organizacija učestvuje u realizaciji projekta “LOCCAR – Prilagođavanje i otpornost lokalnih zajednica na klimu“ koji realizujemo kao dio partnerske mreže koju predvodi Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica (UDG) iz Crne Gore i Ambasadori održivog razvoja iz Srbije. Projekat je finansiran od strane Western Balkans Fund i kofinansiran od strane EU.

Opći cilj projekta: ubrzati prilagođavanje klimatskim promjenama na loklanom nivou na Zapadnom Balkanu kroz jačanje uloga organizacija civilnog društva u transformaciji ka klimatskoj otpornosti.

Specifični ciljevi projekta:

  • Osnažiti vidljivost organizacija civilnog društva u kreiranju politika na lokalnom nivou u oblasti adaptacija na klimatske promjene.
  • Podizanje svijesti lokalnih donosilaca odluka o uticajima klimatskih promjena na lokalne zajednice.
  • Podrška održivoj regionalnoj saradnji u izgradnji klimatske otpornosti na Zapadnom Balkanu.

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti su podijeljene u dva radna KLASTERA i obuhvataju aktivnosti koje će se realizirati na lokalnom i regionalnom nivou:

KLASTER 1 – uključuje sljedeće: sastanke između tri organizacije civilnog društva (ukupno 9, od čega 1 osobni i 8 video sastanaka), kontinuiranu komunikaciju i razmjenu podataka, stavova i mišljenja o projektnim aktivnostima. Ovaj skup aktivnosti potaknut će regionalnu suradnju među OCD-ima kao i njihovu relevantnost i vidljivost u ovom području.

  • KLASTER 2 –odnosi se na podizanje svijesti ključnih interesnih strana (lokalne vlasti) i uključuje sljedeće: sastanke sa lokalnim donosiocima odluka u 3 odabrane općine po zemlji, pripremu brošure o podršci kreatorima lokalne politike u 3 zemlje u kreiranju politike prilogođavanja klimatskim promjenama i organizacija regionalnog Okruglog stola.

Rezultati projekta:

  • Podignuta svijest o važnosti integracije mjera prilagođavanja klimatskim promjenama u procesima donošenja odluka među lokalnim vlastima.
  • Ojačana vidljivost i uloga OCD-a u području klimatskih promjena na lokalnom i regionalnom nivou.
  • Pripremljena i distribuirana brošura/smjernice o uključivanju prilagođavanja klimatskim promjenama u lokalne politike.
  • Bolje razumijevanje o nužnosti regionalne saradnje između lokalnih vlasti u korištenju zajedničkih prirodnih resursa.
  • Unaprijeđen dijalog, razmjena podataka i saradnja na regionalnom nivou.
  • Poduzimanje mjera prilagođavanja koje vode prema otpornosti na klimu.

Trajanje projekta: 9 mjeseci (Januar 2023 – Septembar 2023)

Ukupna vrijednost projekta:  13.637 EUR

Nositelj projekta: Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica (UDG) iz Crne Gore

Partneri na projektu: REC BiH – Resursni centar za okoliš i Ambasadori održivog razvoja iz Srbije

Izvor finansiranja: Western Balkans Fund  / kofinansiran od strane EU