KONKURS ZA POSAO : Menadžer/ica projekta i Službenik/ca za finansije

ROK ZA PRIJAVE 10.01.2023. godine do 16:00 sati.

 

Resursni centar za okoliš (REC) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana s ciljem da pruži podršku unapređenju stanja i rješavanju problema u oblasti zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini i šire. REC je osnovan 1998. godine, tada kao Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu (REC CiE), a od 2019. godine djeluje kao samostalna organizacija i pravni nasljednik REC CiE u Bosni i Hercegovini.  REC kroz višegodišnje iskustvo, znanje i ekspertizu svog stručnog tima pruža stručnu, tehničku, obrazovnu i logističku podršku u oblasti zaštite okoliša, održivog razvoja, smanjenja ili ublažavanja klimatskih promjena, regionalnog razvoja, očuvanja prirode i biološke raznolikosti kao i evropskih integracija kroz razvoj, promociju i primjenu najboljih i najnovijih metodologija i tehnologija. REC djeluje kao stručni, informativni i savjetodavni centar koji stoji na raspolaganju organizacijama civilnog društva za politike u oblasti zaštite okoliša u BiH.

 

Tražimo profesionalne, komunikativne, motivisane, entuzijastične, proaktivne osobe, koje su spremne raditi u timu!

 

Na osnovu ukazanih potreba u okviru projekta „NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša “, koji ima za cilj jačanje organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti zaštite okoliša i pružanje tehničke pomoći nadležnim institucijama za zaštitu okoliša u provedbi EU direktiva i ključnih reformi u zemlji u području zaštite okoliša a koji finansijski podržava Švedska (Više o projektu: https://nestprojekt.ba/), Resursni centar za okoliš raspisuje oglase za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

 

 

POZICIJA 1: Menadžer/ica projekta (1 izvršitelj/ka)

 

Mi tražimo Menadžera/icu projekta sa iskustvom u vođenju višekomponentnih projekata. Menadžer/ica projekta je odgovorna za koordinaciju svih aktivnosti, očekivanih rezultata, zainteresovanih strana, partnera i ciljnih grupa, planira, kreira i upravlja cijelim projektom te surađuje sa ostalim članovima projektnog tima. Menadžer/ica projekta je zadužena za sinhronizaciju strateških ciljeva REC-a sa projektnim ciljevima i zadacima, te direktno komunicira sa direktoricom, finansijskim osobljem i kao i sa drugim projektnim osobljem, kako bi u skladu sa internim programskim i finansijskim procedurama, zahtjevima donatora i pozitivnim zakonskim propisima procesuirao/la programsko i finansijsko poslovanje u okviru projekta.

 

Od tebe očekujemo:   

 • Proaktivnost i poduzetnost, sa najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti zaštite okoliša i/ili NVO sektoru na menadžerskim pozicijama
 • Iskustvo u uspostavljanju i održavanju uspješnih partnerstava
 • Značajno iskustvo u upravljanju projektima
 • Spremnost za rad u posvećenom, profesionalnom multidisciplinarnom timu,
 • Izražena motiviranost za rad, lični rast i napredak
 • Orijentisanost prema rezultatima, posvećenost dosezanju organizacijskih ali i projektnih ciljeva
 • Posvećenost oblasti zaštite okoliša i očuvanju prirode
 • Samostalnost u radu, sposobnost donošenja odluka i upravljanja pripremom, implementacijom i evaluacijom aktivnosti
 • Poštivanje rokova i efikasno upravljanje vremenom, na način da se postiže balans između kvalitete urađenog posla i brzinom izvršenja zadatka
 • Fleksibilnost i prilagodljivost novim poslovnim izazovima
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine
 • Opredjeljenost prema timskom radu
 • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju ali i donošenje vlastitih ideja, kontakata i pristupa u radu

 

Uslovi:

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 

 • Univerzitetska diploma (fakultet prirodnog ili društvenog smjera)
 • Najmanje 5 godina iskustva u radu u nevladinim organizacijama na poslovima upravljanja projektima (prednost imaju kandidati koji su radili u oragnizacijama koje djeluju u oblasti zaštite okoliša)
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima
 • Odlična pismena i usmena komunikacija
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno korištenje programa Excel i Word), internet pretraživanja i email komunikaciju
 • Vozačka dozvola B kategorije

Opis posla i odgovornosti:

 • Razvoj, vođenje i organizacija projekta u suradnji sa ostalim članovima tima
 • Upravljanje budžetom projekta
 • Planiranje i praćenje projektnih rokova
 • Praćenje napretka projekta korištenjem odgovarajućih tehnika
 • Usmjeravanje i pružanje podrške projektnom timu
 • Osiguranje kvaliteta realiziranih aktivnosti
 • Konstantno nadgledanje i izvještavanje o progresu projekta
 • Prezentacija izvještaja – definisanje napretka, problema i rješenja
 • Implementacija i upravljanje promjenama u izvršenju projektnih aktivnosti i intervencija radi postizanja projektnih rezultata
 • Evaluacija projekta i procjena rezultata
 • Uspostavljanje i održavanje partnerskih odnosa sa krajnjim korisnicima projekta
 • Organizacija treninga i satanaka za krajnje korisnike projekta

REC nudi:

 • Rad u organizaciji sa dugogodišnjim iskustvom u domaćem i regionalnom okruženju u oblasti zaštite okoliša
 • Izazovnu profesionalnu priliku za rast, učenje i djelovanje u nevladinom sektoru u oblasti zaštite okoliša u BiH
 • Rad u organizaciji koja njeguje kulturu zasnovanu na međusobnom uvažavanju, povjerenju, poštivanju, otvorenoj i profesionalnoj komunikaciji,
 • Konstantne edukacije i lično usavršavanje prema preferencijama uposlenica i uposlenika,
 • Valoriziranje postignutih rezultata, timskog rada i ličnih ambicija,
 • Dobar timski duh, profesionalizam, dinamičnost i posvećenost izvršenju zadataka
 • Prostor za ostvarenje profesionalnih i ličnih inovativnih ideja.

 

 

POZICIJA 2: Finansijski službenik (1 izvršitelj/ka)

 

Mi tražimo Finansijskog službenika/službenicu projekta sa iskustvom u vođenju višekomponentnih projekata. Finansijski službenik/ca je direktno je odgovoran/na za finansijsko vođenje i administriranje projekta. Direktno komunicira sa direktoricom i projektnom menadžericom i drugim projektnim osobljem, kako bi u skladu sa internim finansijskim procedurama, zahtjevima donatora i pozitivnim zakonskim propisima procesuirao/la finansijsko poslovanje u okviru projekta.

Od tebe očekujemo:   

 • Najmanje 3 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama na finansijskim poslovima
 • Sposobnost samostalnog izvršenja zadataka od početka do kraja procesa
 • Proaktivnost, inovativnost, strateška orijentiranost i komunikativnost
 • Poštivanje rokova i efikasno upravljanje vremenom
 • Fleksibilnost
 • Analitičnost
 • Spremnost za rad u posvećenom, profesionalnom multidisciplinarnom timu,
 • Opredjeljenost prema timskom radu

 

Uslovi:

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Univerzitetska diploma (poželjno ekonomski fakultet)
 • Najmanje 3 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama na finansijskim poslovima
 • Poznavanje finansijskih procedura i propisa, finansijskog planiranja, upravljanja budžetima i izvještavanja
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima
 • Odlična pismena i usmena komunikacija
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno korištenje programa Excel i Word), internet pretraživanja i email komunikaciju
 • Sposobnost samostalnog izvršenja zadataka od početka do kraja procesa
 • Vozačka dozvola B kategorije

REC nudi:

 • Rad u organizaciji sa dugogodišnjim iskustvom u domaćem i regionalnom okruženju u oblasti zaštite okoliša
 • Izazovnu profesionalnu priliku za rast, učenje i djelovanje u nevladinom sektoru u oblasti zaštite okoliša u BiH
 • Rad u organizaciji koja njeguje kulturu zasnovanu na međusobnom uvažavanju, povjerenju, poštivanju, otvorenoj i profesionalnoj komunikaciji,
 • Konstantne edukacije i lično usavršavanje prema preferencijama uposlenica i uposlenika,
 • Valoriziranje postignutih rezultata, timskog rada i ličnih ambicija,
 • Dobar timski duh, profesionalizam, dinamičnost i posvećenost izvršenju zadataka
 • Prostor za ostvarenje profesionalnih i ličnih inovativnih ideja.

 

Sva radna mjesta su u Sarajevu.

 

Radni odnos se sklapa na godinu dana sa mogućnošću produženja, a probni period traje 3 mjeseca.

Motivaciono pismo i CV (sa minimalno 3 reference/kontakti prethodnih poslodavaca, nije potrebno dostavljati pisma preporuke) je potrebno poslati putem emaila na info@rec.org.ba  najkasnije do utorka 10.01.2023. godine do 16:00 sati.

U naslovu emaila obavezno naznačiti poziciju za koju se prijavljujete.

Kandidati/kinje čija aplikacija bude odobrana za drugi krug selekcije će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua.

 

25.12.2022. godine