Konkurs za posao: LOKALNI KOORDINATOR – NEST PROJEKAT

U okviru projekta „NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša “, koji ima za cilj jačanje organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti zaštite okoliša i pružanje tehničke pomoći nadležnim institucijama za zaštitu okoliša u provedbi EU direktiva i ključnih reformi u zemlji u području zaštite okoliša, Resursni centar za okoliš otvara poziv za dva koordinatora/ke na terenu!

 

INFORMACIJE O KONKURSU

Država: BiH

Entitet:Republika Srpska  – 1 pozicija

Brčko distrikt – 1 pozicija

Naziv radnog mjesta: Lokalni koordinator

Datum početka: 01.08.2021. godine

Trajanje ugovora: 15 mjeseci

Lokacija posla: Republika Srpska i Brčko distrikt

 

O NEST PROJEKTU

U julu 2021. godine REC je počeo sa implementacijom projekta „NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša”. Projekat ima za cilj jačanje organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti zaštite okoliša i pružanje tehničke pomoći nadležnim institucijama za zaštitu okoliša u provedbi EU direktiva i ključnih reformi u zemlji u području zaštite okoliša, a isti finansira Švedska. Za potrebe implementacije komponente projekta koja se odnosi na tehničku i stručnu podršku nadležnim ministarstvima okoliša kako bi im se pomoglo da poboljšaju pravni okvir razvijanjem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i propisa, REC traži koordinatora/ku na terenu za područje Republike Srpske i Brčko distrikta koji će raditi na organizaciji i koordinaciji aktivnosti sa nadležnim institucijama u ova dva područja, komunicirati sa partnerima u projektu, pružati podršku projektnom i ekspertnom timu te raditi na organizaciji i koordinaciji sastanaka, treninga i drugih događaja.

Opis posla:

 • Koordinira projektne aktivnosti za komponentu tehničke podrške sa nadležnim ministarstvom/odjelom za zaštitu okoliša u Republici Srpskoj/Brčko distriktu;
 • Komunicira sa predstavnicima nadležnog ministarstva/odjela za zaštitu okoliša u Republici Srpskoj/Brčko distriktu;
 • Pruža podršku projektnom i ekspertnom timu u organizovanju sastanaka, treninga i drugih događaja;
 • Prati implementaciju komponenente projekta u skladu sa zahtjevima REC-a i osigurava koordinaciju sa svim korisnicima u implementaciji;
 • Osigurava da projekat postiže svoje ciljeve onako kako je to predviđeno generalnim i specifičnim rezultatima projekta;
 • Posreduje u svim komunikacijama između REC-a i nadležnog ministarstva/odjela za zaštitu okoliša u Republici Srpskoj/Brčko distriktu;
 • U suradnji sa REC-om priprema i ažurira plan rada i obezbjeđuje blagovremeno izvještavanje REC-a;
 • Redovno izvještava REC projekt menadžera o izvršenim aktivnostima;
 • Obavlja druge dužnosti prema zahtjevima REC-a.

 

Vi ste kandidat za nas ukoliko posjedujete:

 • Univerzitetsku diplomu iz oblasti društvenih nauka, poslovne administracije, ekonomije, prava ili slične oblasti;
 • Najmanje 5 godina prethodnog radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama u civilnom društvu ili međunarodnim organizacijama (posebno u zaštiti okoliša);
 • Dokazano iskustvo u implementaciji, koordinaciji, nadgledanju i evaluaciji projekata;
 • Snažne rukovodilačke vještine, uključujući sposobnost davanja strateških smjernica i izrade planova rada;
 • Snažne međuljudske vještine, sposobnost uspostavljanja i održavanja efektivnih radnih odnosa sa timom i sposobnost samostalnog i timskog rada;
 • Pozitivan i profesionalan pristup: visoko organizovan/a, sposoban/na za samostalan rad;
 • Motivisan/na i sposoban/na da pruža rezultate uz minimalni nadzor;
 • Iskustvo u radu sa projektima finansiranim od strane EU smatrat će se prednošću;
 • Odlično znanje engleskog jezika (pisanje i govor);
 • Dobre komunikacijske vještine (pisanje i govor);
 • Živite na teritoriji Republike Srpske ili Brčko Distrikta;
 • Poznavanje rada na računaru, Microsoft Office programa: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet, društveni mediji, itd .;
 • Vozačku dozvolu (kategorija B).

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju i ispunjavate navedene uslove, pozivamo vas da pošaljete svoju radnu biografiju (CV) i motivaciono pismo, ne duže od jedne strane, na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini na  cobihinfo@rec.org

 

Molimo u dijelu “Subject” navedite slijedeće: Lokalni koordinator Republika Srpska ili Lokalni kordinator Brčko distrikt u ovisnosti na koju poziciju se prijavljujete.

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA JE 19. JULI 2021. god. do 17:00 sati.

 

Zbog prevelikog broja aplikacija koje se očekuju bit će kontaktirani samo oni kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor.