Izrada plana upravljanja otpadom za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

Projekat “Izrada plana upravljnaja otpadom za zaštićena prirodna Kantona Sarajevo ” je jednogodišnji projekat koji implementira Resursni centar za okoliš (REC), a finansijski podržava Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

U Kantonu Sarajevo zaštićena prirodna područja su važna turistička odredišta zbog svojih prirodnih, kulturnih i estetskih vrijednosti. Veliki broj turista koji posjećuju takve destinacije neizbježno ostavlja otpad u manjim ili većim količinama, a problem njegovog zbrinjavanja ostaje na rješavanju zaposlenika u upravljanju destinacijama. Činjenica da su ta područja pod zaštitom ukazuje na to da postoje određena pravila ponašanja, ali i zaštitna područja koja određuju opseg posjeta i vrste aktivnosti koje turisti mogu poduzeti, što dodatno utječe na strukturu i količinu otpada.

 

Opći cilj projekta je izraditi plan upravljanja otpadom za 5 zaštićenih područja kojima upravlja KJUzZPPKS koji će biti efikasno sredstvo za rješavanje problema upravljanja otpadom na području 5 zaštićenih područja.

 

Specifični ciljevi projekta:

 • Unaprijediti stanje upravljanja otpadom na području 5 zaštićenih područja kojima upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo putem osiguravanja uvjeta za sigurno sakupljanje i odlaganje otpada.

 

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti koje će biti implementirane obuhvataju:

 • Uspostava organizacione strukture/upravljačkog odbora
 • Uvodni sastanci sa interesnim stranama
 • Analiza pravnog, institucionalnog i finansijskog okvira za upravljanje otpadom
 • Analiza trenutnih i budućih količina otpada
 • Analiza stanja i potreba za infrastrukturom
 • Izrada dokumenta o trenutnom stanju u oblasti upravljanja otpadom u zaštićenim područjima sa specifikacijom problema
 • Definiranje ciljeva upravljanja otpadom u zaštićenim područjima KS
 • Izrada akcionog plana
 • Priprema Plana upravljanja otpadom za zaštićena područja KS

 

Rezultati projekta:

 • Izvršena procjena stanja i potreba u oblasti upravljanja otpadom u zaštićenim područjima KS.
 • Utvrđene vrste, količine, porijeklo i tokovi otpada u zaštićenim područjima KS.
 • Izrađena Lista prioriteta upravljanja otpadom, Plan organizacije sistema upravljanja otpadom i Akcioni plan za utvrđene prioritete.
 • Ojačano partnerstvo između različitih interesnih grupa i povećano učešće istih u procesu odlučivanja o upravljanju otpadom.
 • Javnost informirana i uključena u proces pripreme Plana upravljanja otpadom u zaštićenim područjima i povećana svijest javnosti o problematici upravljanja otpadom.
 • Kvalitetnije upravljanje otpadom u zaštićenim područjima.
 • Stvorena je osnova za sistematsko i adekvatno unapređenje upravljanja otpadom u zaštićenim područjiam KS.
 • Izrađen Plan upravljanja otpadom za svih 5 zaštićenih područja kojima upravlja KJUzZPPKS.

 

Trajanje projekta: 12 mjeseci (April 2020-April 2021)

Ukupna vrijednost projekta:  50.000 KM

Nositelj projekta: REC- Resursni centar za okoliš

Izvor finansiranja: Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH