Završeni projekti

Razvoj i unapređenje posjetiteljske infrastrukture i održivog upravaljanja Parkom prirode Blidinje

REC BIH kao partnerska organizacija učestvuje u realizaciji projekta “Razvoj i unapređenje infrastrukture u cilju poboljšanja posjetiteljskog kapaciteta i održivog upravaljanja Parkom prirode Blidinje “ koji je finansiran od strane Federalnog ministaratva okoliša i turizma. Opći cilj projekta: unaprijediti upravljanje Parkom prirode Blidinje na principima održivog korištenja prirodne baštine s ciljem društveno–gospodarskog razvoja lokalne zajednice. …

Razvoj i unapređenje posjetiteljske infrastrukture i održivog upravaljanja Parkom prirode Blidinje Read More »

LOCCAR – Prilagođavanje i otpornost lokalnih zajednica na klimu

REC BIH kao partnerska organizacija učestvuje u realizaciji projekta “LOCCAR – Prilagođavanje i otpornost lokalnih zajednica na klimu“ koji realizujemo kao dio partnerske mreže koju predvodi Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica (UDG) iz Crne Gore i Ambasadori održivog razvoja iz Srbije. Projekat je finansiran od strane Western Balkans Fund …

LOCCAR – Prilagođavanje i otpornost lokalnih zajednica na klimu Read More »

AIRQ – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za SEA/EIA i zaštitu okoliša

Jako civilno društvo ključna je komponenta svakog demokratskog sistema i institucije Bosne i Hercegovine trebale bi ih prepoznati i tretirati kao takve. Proces pridruživanja Evropskoj uniji promoviše aktivno sudjelovanje organizacija civilnog društva u donošenju odluka vlade i samom procesu integracije u EU. Kao zemlja u tranziciji, Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim brojem socijalnih, …

AIRQ – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za SEA/EIA i zaštitu okoliša Read More »

Izrada planova upravljanja otpadom u tri kantona/županije u FBiH

Plan upravljanja otpadom je provedbeni planski dokument kojim se uređuju uvjeti za planiranje upravljanja otpadom na području županija/kantona i općina u njihovom sastavu. Izrada plana upravljanja otpadom je zakonska obaveza županija/kantona, koji istovremeno odražava složenost aktivnosti upravljanja otpadom, te predstavlja instrument oko kojeg se trebaju složiti svi relevantni nadležni organi u općinama i na osnovu …

Izrada planova upravljanja otpadom u tri kantona/županije u FBiH Read More »

Izrada Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana Općine Hadžići

Imajući na umu da se sve općine u Bosni i Hercegovini susreću sa ozbiljnim problemima u oblasti okoliša koji se odražavaju na svakodnevni život stanovnika, rješavanje problema u oblasti okoliša zahtijeva sistematičan pristup i intenzivnu saradnju i razmjenu informacija između interesnih grupa na datom području. Kao najbolji odgovor na kompleksnost zaštite okoliša razvijen je metod …

Izrada Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana Općine Hadžići Read More »

Rad s civilnim društvom na promovisanju održive energije: održivo korištenje električne energije i integrirana tržišta.

Energetski sektor u mnogim zemljama zapadnog Balkana suočava se s izazovima zbog godina nedovoljnog ulaganja i sporog napretka u provedbi reformi što rezultira visokim intenzitetom ugljika, niskom energetskom efikasnošću i visokom razinom gubitaka energije. Zemlje zapadnog Balkana poduzimaju korake kako bi pomogle razvoju regionalnog integriranog tržišta električne energije na temelju svojih obveza prema Ugovoru o …

Rad s civilnim društvom na promovisanju održive energije: održivo korištenje električne energije i integrirana tržišta. Read More »

ELAN – Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša

Kao zemlja u tranziciji, Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim brojem socijalnih, ekonomskih i drugih pitanja u poslijeratnom periodu, među kojima se ističe pitanje zaštite okoliša/ životne sredine kao ključno pitanje, čije riješavanje predstavlja veliki izazov. Analiza trenutnog statusa civilnog sektora u Bosni i Hercegovini pokazala je niz aspekata vezanih za rad organizacija civilnog …

ELAN – Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša Read More »

Izrada Plana Upravljanja Parkom Prirode Blidinje

Prema članu 3. Zakona o zaštiti prirode (Sl. novine FBIH br. 66/13), ciljevi zaštite prirode su, između ostalog, i utvrditi stanje i osigurati praćenje stanja prirodnih vrijednosti te osigurati sustav zaštite prirodnih vrijednosti radi trajnog očuvanja njihovih svojstava na osnovu kojih se proglašavaju zaštićenima. Prema navedenom Zakonu, javna poduzeća i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim …

Izrada Plana Upravljanja Parkom Prirode Blidinje Read More »

Izrada plana upravljanja otpadom za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

Projekat “Izrada plana upravljnaja otpadom za zaštićena prirodna Kantona Sarajevo ” je jednogodišnji projekat koji implementira Resursni centar za okoliš (REC), a finansijski podržava Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH. U Kantonu Sarajevo zaštićena prirodna područja su važna turistička odredišta zbog svojih prirodnih, kulturnih i estetskih vrijednosti. Veliki broj turista koji posjećuju takve destinacije neizbježno …

Izrada plana upravljanja otpadom za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo Read More »