ALATI

Razvijamo, na internetu dostupne, resurse i setove za izgradnju kapaciteta zainteresovanih strana, od djece i nastavnika do OCD-a i donosioca odluka. 

Air Pack

“Air Pack” je resursni alat koji pomaže nastavnicima da pripreme i održe predavanja o problemima kvalitete zraka u zatvorenim prostorima u školama. Alat se temelji na rezultatima dviju faza inicijative SEARCH (Školsko okruženje i zdravlje respiratornog sistema kod djece).

Green Pack

“Green Pack” – Zeleni paket je multimedijalni set za edukaciju o okolišu koji se koristi u podučavanju djece u dobi od 11 do 15 godina o zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Green Pack Junior

Green Pack Junior verzija alata namijenjena je učiteljima za edukaciju djece dobi od 7 do 10 godina i pruža jednostavne i dostupne materijale koje mogu koristiti za objašnjenje koncepta održivog razvoja.

Green Steps

U cilju podizanja javne svijesti o održivim životnim stilovima, pravima građana o zaštiti okoliša i promjenama koje pojedinci mogu učiniti u svakodnevnom životu kako bi doprinijeli održivom razvoju, Green Steps sadrže vrijedne informacije za organizacije civilnog društva, nastavnike, studente i porodice.

Low-Carbon Indicators Toolkit

Ovaj online resurs, razvijen u sklopu projekta Regije za održive promjene (RSC), složen je i sveobuhvatan alat za interesne grupe iz evropskih regija koje trebaju raditi s pokazateljima koji se tiču niskih emisija ugljika u procesu donošenja odluka. 

Organisational Viability Toolkit

Razvijen je u okviru programa “Podrška organizacijama civilnog društva za zaštitu okoliša u jugoistočnoj Evropi (SECTOR)”. Alat omogućava grupama za zaštitu okoliša da ocjenjuju svoje organizacijske performanse i povećaju njihovu sposobnost.