BAZA ZNANJA

REC je u svom dugogodišnjem radu objavio brojne alate i publikacije namijenjene krajnjim korisnicima. Sve REC publikacije štampane su na recikliranom papiru i sa minimalnim uticajem na okoliš. 

ALATI

Razvijamo, na internetu dostupne, resurse i setove za izgradnju kapaciteta zainteresovanih strana, od djece i nastavnika do OCD-a i donosioca odluka. 

Air Pack

“Air Pack” je resursni alat koji pomaže nastavnicima da pripreme i održe predavanja o problemima kvalitete zraka u zatvorenim prostorima u školama. Alat se temelji na rezultatima dviju faza inicijative SEARCH (Školsko okruženje i zdravlje respiratornog sistema kod djece).

Green Pack

“Green Pack” – Zeleni paket je multimedijalni set za edukaciju o okolišu koji se koristi u podučavanju djece u dobi od 11 do 15 godina o zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Green Pack Junior

Green Pack Junior verzija alata namijenjena je učiteljima za edukaciju djece dobi od 7 do 10 godina i pruža jednostavne i dostupne materijale koje mogu koristiti za objašnjenje koncepta održivog razvoja.

Green Steps

U cilju podizanja javne svijesti o održivim životnim stilovima, pravima građana o zaštiti okoliša i promjenama koje pojedinci mogu učiniti u svakodnevnom životu kako bi doprinijeli održivom razvoju, Green Steps sadrže vrijedne informacije za organizacije civilnog društva, nastavnike, studente i porodice.

Low-Carbon Indicators Toolkit

Ovaj online resurs, razvijen u sklopu projekta Regije za održive promjene (RSC), složen je i sveobuhvatan alat za interesne grupe iz evropskih regija koje trebaju raditi s pokazateljima koji se tiču niskih emisija ugljika u procesu donošenja odluka. 

Organisational Viability Toolkit

Razvijen je u okviru programa “Podrška organizacijama civilnog društva za zaštitu okoliša u jugoistočnoj Evropi (SECTOR)”. Alat omogućava grupama za zaštitu okoliša da ocjenjuju svoje organizacijske performanse i povećaju njihovu sposobnost.

PUBLIKACIJE

Publikacije su važan alat kojim se REC služi za širenje informacija i jačanje svijesti o zaštiti okoliša Objavljujemo neke od publikacija materijala za različite interesne strane. 

PITANJA OKOLIŠA I KLIME u programima političkih stranaka desnog centra na Zapadnom Balkanu

Ovaj izvještaj predstavlja komparativnu analizu političkih stranaka u šest zemalja Zapadnog Balkana (ZB6), i istražuje da li je razvoj stranaka desnog centra doveo do ideološkog obogaćivanja njihovih ‘zelenih /okolišnih’ ciljeva.

S obzirom na to da je Evropska Unija (EU) preuzela vodeću ulogu u međunarodnim pregovorima o klimatskim promjenama u pogledu formuliranja i provedbe klimatskih politika i strategija, i da posljednjih godina političke stranke širom Evrope pokazuju značajan pomak u pravcu podrške pitanjima okoliša, ukoliko želimo steći jasniju sliku o utjecaju koji u zemljama ZB u 21. stoljeću imaju sporazumi o zaštiti okoliša, kao što su Pariški sporazum, Samit o klimatskim promjenama ili Green Deal (‘Zeleni plan’), korisno bi bilo razmotriti opredijeljenost političkih stranaka za jačanje svijesti o važnosti okoliša.

Integracija okolišnog djelovanja na Zapadnom Balkanu zahtjeva od političkih stranaka da u svojim politikama daju prioritet ‘zelenim programima’. Čini se da je do sada glavnu ulogu u provedbi tih procesa imalo civilno društvo. Nade da će doći do ‘zelenog prodora’ u sistem mogu se održati samo ukoliko se ostvari sinergija između civilnog društva i zelenog političkog programa.

U ovoj studiji se čitalac upoznaje sa dvanaest konzervativnih, odnoso desničarskih političkih aktera u zemljama ZB6, kao i sa prioritetima u pogledu okoliša koji su izloženi u stranačkim političkim programima.

Ovo je prvo istraživanje ove vrste u regionu, kojim se nastoji napraviti kvalitativno poređenje između zemalja ZB6, kako bi se vidjelo koje stranke imaju najbolji pristup izazovima u vezi sa zaštitom okoliša i klimatskih promjena. Ovo istraživanje može doprinijeti našem razimijevanju političkih prepreka, ali i prilika za djelotvornu klimatsku politiku u zemljama ZB6. Osim toga, očekuje se da će ova studija potaknuti dodatno obogaćivanje okolišne dimenzije u stranačkim političkim programima u skladu sa globalnim i EU procesima, te pomoći WFD-u u osmišljavanju načina podrške sestrinskim strankama na ZB.

PUBLIKACIJU PITANJA OKOLIŠA I KLIME u programima političkih stranaka desnog centra na Zapadnom Balkanu možete preuzeti OVDJE. 

Registar organizacija civilnog društva Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite okoliša 2018.

Organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša u Bosni i Hercegovini pozvane su da popune sveobuhvatni upitnik, a glavni zaključci ove analize nalaze u ovom Registru koji je dostupan u štampanoj i elektronskoj formi. Ukupno 103 organizacije iz BiH učestvovale su u ovom istraživanju. Registar je namjenjen svima koji surađuju sa organizacijama za zaštitu okoliša, kao i onima koji su aktivni u ovim organizacijama i predstavlja besplatan izvor informacija za sve zainteresovane. Upisivanje u registar rađeno je na dobrovoljnoj bazi.

Registar je dostupan na slijedećem linku: